Zákányszék Község környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

 

 

 

 

 

 

Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012

 Zákányszék Község Önkormányzata támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” tárgyú pályázati felhívás keretén belül „Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című  TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonosító számú projekt megvalósítására. A beruházás megvalósítására vonatkozó Támogatási szerződés 2017. július 21-én került aláírásra.

A beruházás elszámolható összköltsége bruttó 39.922753,- Ft, mely 100%-os TOP-os támogatás.

A projekt célja, Zákányszék község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek vízvisszatartására, késleltetett levezetésre záportározó létesítése. A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a teljes település vízelvezetését ellátni. A tervezett víztározó kialakításának a célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben tározódjon, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadó Domaszéki csatornát, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető: ha a víztározó feltöltött, akkor a talajvíz utánpótlása biztosítva van, viszont ha a víztározó ürül, párolgási vesztesége van, akkor a talajvíz beáramlása lehetséges, ezáltal a talajvízszint szabályozása is kezelhető.

A pályázatból közel 2700 fm csapadékvíz elvezető csatorna kerül kialakításra, felújításra. E mellett pedig kialakításra kerül egy tervezetten 2000 m2 vízfelületű záportározó.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2018. december 31.

 

 

Sajtóközlemény

ZÁKÁNYSZÉK Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

Zákányszék Község Önkormányzata a település belterületi csapadékvíz hálózat fejlesztésére és záportározó kialakítására nyert bruttó 39.922.753 Ft vissza nem térítendő támogatást. A projekt célja a település összefüggő csatornahálózatának kialakítása volt.

A projekt célja, Zákányszék község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek vízvisszatartására, késleltetett levezetésre záportározó létesítése volt. A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűntek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes a teljes település vízelvezetését ellátni. A megvalósult víztározó célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben tározódjon, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadó Domaszéki csatornát, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető: ha a víztározó feltöltött, akkor a talajvíz utánpótlása biztosítva van, viszont ha a víztározó ürül, párolgási vesztesége van, akkor a talajvíz beáramlása lehetséges, ezáltal a talajvízszint szabályozása is kezelhető.

A pályázatból közel 2698 fm csapadékvíz elvezető csatorna került kialakításra, felújításra. E mellett pedig kialakításra került egy több, mint 2700 m2 vízfelületű záportározó. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.16.

A projekt megvalósításának vége: 2019.03.31.

 

 

 

 

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.