Hatályos rendeletek

A 2013. június 30. után kihirdetett és/vagy módosított önkormányzati rendeletek elérhetők a Nemzeti Jogszabálytár felületén is.

Önkormányzati rendelettár

Rendelet száma: Rendelet tárgya: Letöltés:
8/1994. (VI.28.) Ör. az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Letöltés
10/1994. (IX.29.) Ör. Zákányszék Község jelképeiről Letöltés
14/2000. (IX.15.) Ör. a temetőkről és a temetkezés rendjéről Letöltés
10/2001. (IV.13.) Ör. a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról Letöltés
32/2004. (XII.17.) Ör. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Letöltés
6/2008. (III.28.) Kt. a köztisztviselőknek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról Letöltés
9/2008. (V.30.) Kt. a közterületek használatáról Letöltés
5/2011. (IV.1.) Ör. a községi mérleg használatáról Letöltés
24/2011. (XII.30.) Ör. a helyi iparűzési adóról Letöltés
8/2012. (VI.29.) Ör. Zákányszék Helyi Építési Szabályzatáról Letöltés
5/2013. (II.18.) Ör. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Letöltés
27/2013. (XII.20.) Ör. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
28/2013. (XII.20.) Ör. a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Letöltés
1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi vitelének szabályairól Letöltés
5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
13/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről,természetbeni juttatásáról Letöltés
14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról Letötés
1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól Letöltés
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról Letöltés
5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről Letöltés
7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól Letöltés
21/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről Letöltés
1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól Letöltés
6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról Letöltés
1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól Letöltés
6/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról Letöltés
7/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról Letöltés
8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Letöltés
13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól Letöltés
14/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól Letöltés
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól Letöltés
3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Letöltés
12/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Letöltés
15/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról Letöltés
16/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről Letöltés
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól Letöltés
2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
8/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelet Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Letöltés
2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól Letöltés
6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
9/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Letöltés
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól Letöltés
 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól Letöltés
4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
1/2023 (II. 17.)
önkormányzati rendelet
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól Letöltés
9/2023 (V. 26.)
önkormányzati rendelet
az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
1/2024 (II. 16.)
önkormányzati rendelet
az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól Letöltés
2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelet az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről Letöltés
3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításával és kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Letöltés

 

 

7/2024 (V. 30.)
önkormányzati rendelet
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.