Óvodapedagógus munkakör betöltése

Zákányszéki Manó-kert Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.01.-2024.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus,

         szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Diploma, Erkölcsi bizonyítvány, Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 0662/290-680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

         Elektronikus úton ovoda@zakanyszek.hu részére a ovoda@zakanyszek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkavállalói és munkáltatói érdekek egyeztetésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Délmagyarország – 2021. július 12.

         www.zakanyszek.hu – 2021. július 12.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.