Hatályos rendeletek

Rendelet száma: Rendelet tárgya: Letöltés:
8/1994. (VI.28.) Ör. az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Letöltés
10/1994. (IX.29.) Ör. Zákányszék Község jelképeiről Letöltés
14/2000. (IX.15.) Ör. a temetőkről és a temetkezés rendjéről Letöltés
10/2001. (IV.13.) Ör. a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról Letöltés
1/2002. (II.1.) Ör. a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról Letöltés
13/2002. (VIII.30.) Ör. az önkormányzati tulajdonú lakások bérletének szabályairól, valamint a lakbérek mértékéről Letöltés
19/2003. (IX.23.) Ör. a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról Letöltés
32/2004. (XII.17.) Ör. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Letöltés
15/2006. (X.27.) Ör. a településrészek, közterületek elnevezéséről és a házszámok megállapításáról Letöltés
6/2008. (III.28.) Kt. a köztisztviselőknek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról Letöltés
9/2008. (V.30.) Kt. a közterületek használatáról Letöltés
17/2008. (XI.12) Kt. a Polgármesteri Hivatal épületének helyi védetté nyilvánításáról Letöltés
12/2009. (IX.25.) Kt. a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézményi Társulási Tanácsra átruházott hatáskörökről Letöltés
2/2011. (II.11.) Kt. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Letöltés
5/2011. (IV.1.) Ör. a községi mérleg használatáról Letöltés
24/2011. (XII.30.) Ör. a helyi iparűzési adóról Letöltés
8/2012. (VI.29.) Ör. Zákányszék Helyi Építési Szabályzatáról Letöltés
5/2013. (II.18.) Ör. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Letöltés
27/2013. (XII.20.) Ör. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
28/2013. (XII.20.) Ör. a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Letöltés
1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi vitelének szabályairól Letöltés
5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
13/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről,természetbeni juttatásáról Letöltés
14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról Letöltés
16/2014. (XII.11.)önkormányzati rendelet Zákányszék Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Letöltés
1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól Letöltés
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról Letöltés
5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről Letöltés
7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
9/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Letöltés
16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól Letöltés
21/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről Letöltés
1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól Letöltés
6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról Letöltés
1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól Letöltés
4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről Letöltés
6/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról Letöltés
7/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról Letöltés
8/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról Letöltés
11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Letöltés
13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól Letöltés
14/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól Letöltés
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól Letöltés
3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló

zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról

Letöltés
5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Letöltés

 

 

Comments are closed.