Falugazdász

Ügyfélfogadás:

 

Elérhetőségek:

Négyökrűné Juhász Mária : 06-70-903-63-89
juhasz.maria@nak.hu

 Braunné Szollár Kitti : 06-70-795-71-97

2021. 03. 09,

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban a NAK 2021.03.08-tól országos falugazdász-hálózatánál rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezet be. Kérjük Ügyfeleinket, szíveskedjenek telefonon, vagy e-mailben felvenni a kapcsolatot a falugazdászokkal!

Őstermelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság:

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény, valamint a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtására kiadott 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet révén 2021 januárjától az őstermelő, az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaság (CSMT) szervezeti formák jelentek meg.

A törvény által bevezetett egyik jelentős változás, hogy 2021. január 1-jével megszűnt a fizikai őstermelői igazolvány, továbbá megszűnt az értékesítési betétlap érvényesítési funkciója is. Az őstermelőnek a jövőben is kell vezetnie valamilyen alapnyilvántartást, megmaradt erre a célra az értékesítési betétlap is, mely a NAK honlapjáról letölthető. Minden őstermelő rendelkezik FELIR azonosítóval, mely a NÉBIH honlapján elérhető közhiteles nyilvántartásból lekérdezhető. Az értékesítés során egyes bizonylatokon a FELIR azonosítót kell szerepeltetni.

Akik 2020. december 31. napján egyéni vállalkozóként voltak családi gazdaságnak tagjai, 2021. január 1. napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek, 2021. március 31-ig nyilatkozattételre van lehetőségük, ehhez kérjék a falugazdász segítségét:

-tevékenységüket őstermelőként kívánják folytatni 2021. január 1. napjával, ezzel vállalva, hogy egyéni vállalkozói tevékenységeik közül az őstermelőként végzett tevékenységeket 2021. december 31. napjáig törlik, és a nyilatkozathoz csatolt adatközlő lapon bejelentik az őstermelői jogviszony nyilvántartásához szükséges adatokat.

-tevékenységüket egyéni vállalkozóként kívánják folytatni, ezzel elfogadják, hogy az őstermelői nyilvántartási rendszerből őstermelői jogviszonyuk 2021. január 1. napjával törlésre kerül, ezáltal az őstermelők családi gazdaságából is törlésre kerülnek.

 1. január 4-étől kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az áfatörvény számlázási szabályai vonatkoznak. [2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 10. melléklet.] Ez az őstermelőkre is vonatkozik, tehát amennyiben az őstermelő számlát állít ki vásárlója részére, arról adatot szolgáltat a NAV felé, abban az esetben is, ha a vevő nem rendelkezik adószámmal.

Támogatás:

 • A juhtenyésztők szankciómentesen 2021. február 1. és március 20. között nyújthatják be az anyajuhtartás támogatás igénylést.

Nitrát adatszolgáltatás:

A nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytató, továbbá a nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének március 31-ig tehet eleget.

Munkarend a falugazdász irodában:

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában jelenleg nem lehetséges.

Falugazdászok: Braunné Szollár Kitti 70/79-57-197 és Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

 forrás: NAK.hu, /mvh.allamkincstar.gov.hu/njt.hu/onlineszamla.nav.gov.hu

 

Aktuális hírek:

2020.11.13.

Tagjaink és munkavállalóink egészségének védelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálati pontjain az elkövetkezendő időszakban kizárólag előre egyeztetett időpont szerint, maszkban lehetséges a személyes ügyfélfogadás.

Egységes kérelem 2020:

Minden másodvetés esetében figyelemmel kell lenni a 60 napos szabályra, tehát a vetés és a leforgatás dátuma között legalább 60 nap teljen el. Ha a másodvetés ettől rövidebb ideig van a területen, vagy 2020. október 31-ét követően került elvetésre, akkor a másodvetés nem kerül figyelembevételre.

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekről:

Az egységes kérelmekbe bejelentett területek ellenőrzése folyamatos. A mérési jegyzőkönyveket hivatalos iratként az Államkincstár folyamatosan küldi az érintett termelők részére, akik a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételezhetik azt elektronikus úton.

Őstermelői igazolványok és családi gazdaságok:

 1. június 18-tól az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány pótlása díjmentes.

Az őstermelői tevékenységben, valamint a családi gazdaságok esetében a gazdálkodás adataiban, személyes adatokban, helyrajzi számokban történt változást, 15 napon belül jelenteni szükséges.

Az őstermelői rendszer, valamint a családi gazdaságok reformja várható. E változások 2021 január 1-jén léphetnek hatályba. Cél többek közt, az agrárium gazdasági hatékonyságának növelése, a kis- és közepes gazdaságokra épülő családi alapon működő mezőgazdasági modell fejlesztése, s így a vidéki térségek demográfiai folyamatainak kedvezőbb irányba fordítása.

A tervezet célja, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő működési környezetet teremtsen, elősegítve az agrár- és élelmiszeripari gazdaságok fejlődését és fejlesztését, csökkentve az adminisztrációs terheiket, miközben kedvező adózási környezetet teremt.

Az őstermelőkre vonatkozó szabályok tervezett változása röviden

Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével (pl. mezőgazdasági bérmunka, falusi- és agroturizmus tevékenységekkel). Az őstermelő az őstermelői tevékenysége tekintetében nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet.

Az őstermelő bevételében a kiegészítő tevékenységből származó bevétel is megjelenhet a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-áig.

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére nő azon értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem keletkezik személyi jövedelemadó-kötelezettsége.

Az őstermelők kétféle adózás közül választhatnak: a tételes költségelszámolás és az átalányadózás. A tételes költségelszámolás módja nem változna. Az átalányadózással kapcsolatosan azonban számos újdonság várható.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

A magánszemélyek számára jelenleg két működési forma is rendelkezésre áll a mezőgazdasági tevékenység közös folytatására. Az egyik a közös őstermelői tevékenység, a másik pedig a családi gazdaság. Tekintettel a két működési forma közötti átfedésre, a javaslat értelmében a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára a jövőben ezek egyesített formája, az őstermelők családi gazdasága állna rendelkezésre, ami által egyszerűbb és átláthatóbb működési struktúra alakítható ki.

Ezen működési forma a közös őstermelői tevékenység és a jelenlegi családi gazdaság működési formák összevonásával jöhet létre. Új ŐCSG alapítása 16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet azzal a kedvezménnyel, hogy a jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak.

Az ŐCSG-k adózása a jelenlegi családi gazdasághoz hasonlóan történne, az őstermelőknek nyújtott adózást többszörözi, azzal, hogy a kedvezményes adózás felső értékhatára nem haladhatná meg a 4 főre számított átalányadózás értékhatárát, ami kb. 83,5 millió forint.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

Egy új minősítő kategória jönne létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai egymásnak hozzátartozói, valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat. A minősítést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi.

A NAK kezdeményezte törvényjavaslat napokon belül az Országgyűlés elé kerül, és még az ősz folyamán megvitatják a képviselők. Elfogadását követően a tervek szerint 2021. január 1-jén lép hatályba. Az ősz folyamán a NAK további, részletes tájékoztatást fog nyújtani az új szabályozásról.

Permetezőgépek vizsgáztatása:

 1. január 1-jétől már csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező vagy műszaki vizsgára bejelentett permetező gépekkel lehet növényvédelmi munkát végezni. A kötelezettségre a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerben érintett gazdáknak (tehát, aki területalapú támogatást igényel, vagy a későbbiekben igényelni kíván) kiemelten ügyelniük kell, mivel a mulasztás esetükben akár az agrártámogatások csökkenésével is járhat. A felülvizsgálatot végző állomások folyamatosan frissülő listája a NÉBIH honlapján elérhető. A megfelelés érdekében érdemes mielőbb regisztrálni a kiválasztott vizsgáztatónál.

 

Bővebb információ a falugazdászoktól kérhető.

Falugazdászok: Braunné Szollár Kitti 70/79-57-197 és Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

 

forrás: NAK.hu,
portal.nebih.gov.hu
mvh.allamkincstar.gov.hu
njt.hu

2020.10.16.

NAK hírek:

Tagjaink és munkavállalóink egészségének védelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálati pontjain az elkövetkezendő időszakban kizárólag előre egyeztetett időpont szerint, orrot-szájat eltakaró kendőben, vagy maszkban lehetséges a személyes ügyfélfogadás.

Egységes kérelem 2020:

Ökológiai másodvetés október 1-ig, a hagyományos másodvetések október 31-ig vethetők. Minden másodvetés esetében figyelemmel kell lenni a 60 napos szabályra, tehát a vetés és a leforgatás dátuma között legalább 60 nap teljen el. Ettől rövidebb időtartam esetén a másodvetés nem kerül figyelembevételre.

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekről:

Az egységes kérelmekbe bejelentett területek ellenőrzése folyamatos. A mérési jegyzőkönyveket hivatalos iratként az Államkincstár folyamatosan küldi az érintett termelők részére, akik a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételezhetik azt elektronikus úton.

Kárenyhítés 2020:

A káresemény bejelentésének elfogadását igazoló határozat birtokában a kárenyhítés kifizetés igénylése november 2-30 között tehető meg. A kárenyhítési juttatás igénylése ügymenethez az alábbi dokumentumokat kell hozni: őstermelői igazolvány, kormányhivatali határozat, továbbá amennyiben értékesítés történt a káreseménnyel érintett növénykultúra terméséből, úgy kérem összegezni az értékesítési bizonylatokon szereplő mennyiségeket, tehát: Hány tonna termés került értékesítésre a károsodott növénykultúrából?

Őstermelői igazolványok:

 1. június 18-tól az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány pótlása díjmentes.

A NAK javaslata alapján év végére kivezetésre kerülhet az őstermelői igazolvány, ezért a 2020. május 31. után kiállított ideiglenes igazolvány 2020. december 31-ig igazolja az őstermelői tevékenységet.

További újdonság, hogy a 2020. december 31. napján érvényes őstermelői státusszal rendelkezők határozatlan időre, további ügyintézés nélkül is őstermelőnek minősülnek. Érdemes a nak.hu honlapon az „Őstermelői adatok” menüben ellenőrizni az őstermelői igazolvány érvényességét. Amennyiben az igazolvány a 2020-as évre nem lett érvényesítve, akkor gondoskodni kell a jelen adóévre történő érvényesítésről, vagy a tevékenység végleges megszüntetésének szándéka mellett a bevonásról.

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet.

Az őstermelői rendszer, valamint a családi gazdaságok reformja várható, melynek célja többek közt, az agrárium gazdasági hatékonyságának növelése, a kis- és közepes gazdaságokra épülő családi alapon működő mezőgazdasági modell fejlesztése, s így a vidéki térségek demográfiai folyamatainak kedvezőbb irányba fordítása.

Permetezőgépek vizsgáztatása:

 1. január 1-jétől már csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező vagy műszaki vizsgára bejelentett permetező gépekkel lehet növényvédelmi munkát végezni. A kötelezettségre a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerben érintett gazdáknak (tehát, aki területalapú támogatást igényel, vagy a későbbiekben igényelni kíván) kiemelten ügyelniük kell, mivel a mulasztás esetükben akár az agrártámogatások csökkenésével is járhat. A felülvizsgálatot végző állomások folyamatosan frissülő listája a NÉBIH honlapján elérhető. A megfelelés érdekében érdemes mielőbb regisztrálni a kiválasztott vizsgáztatónál.

NAK tagdíjtervezet

A kamara megszüntette a – számos tagja által korábban kifogásolt, bonyolult rendszerű – tagdíj-önbevallást, és a tagok számára megállapítja a fizetendő tagdíjat, a rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján. Hasonlóan működik ez, mint a NAV által évente elkészített SZJA-bevallás, tehát a kamarai tagnak csak akkor kell foglalkoznia a bevallással, ha nem ért egyet vele, vagy jogosult további tagdíjkedvezményre, amit igénybe szeretne venni. A tagdíjbevallási időszak 2020. október 1. – október 31. között lesz.

A tagdíjat a tag az e-Iroda felületen ellenőrizheti, elfogadhatja vagy korrekcióval élhet. Korrekció esetén az eltérést alá kell támasztani könyvelői/könyvvizsgálói igazolással. Amennyiben könyvelő készíti a tag számára a korrekciót, 50 millió Ft-ig nem szükséges igazolást csatolnia a kedvezmények igazolására, ha könyvvizsgáló készíti a korrekciót, akkor nincs ilyen értékhatár. Az árbevétel-módosítás esetén minden esetben NAV-igazolás szükséges, mely a helyes árbevételről szól.

 1. október 31-ig áll nyitva az e-Iroda felület, ha nincs korrekció, akkor elfogadottnak tekintjük a kamara által megállapított tagdíjat. Ezt követően még egy évig van lehetőség korrekcióra, ebben az esetben az újonnan megállapított tagdíj 20%-ának megfelelő összegű pótlék is kiírásra kerül.

A NAK 5 évig felülvizsgálhatja a tagdíjakat, ha frissebb adatokat kap (pl. NAV-tól).

 

 1. 10. 19. hétfőn, valamint 2020. 10.22 csütörtökön NAK csoportos tájékoztatás rendezvény keretében többek közt az egységes kérelemhez kapcsolódó jogszabályokról, a Kölcsönös Megfeleltetés követelményrendszeréről, és a 2020. évi NAK tagdíjbevallásról lesz szó. Az előadás kezdete mindkét napon 17:00, helyszíne a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár.

 

Bővebb információ a falugazdászoktól kérhető.

Falugazdászok: Braunné Szollár Kitti 70/79-57-197 és Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

 

forrás: NAK.hu,
portal.nebih.gov.hu
mvh.allamkincstar.gov.hu
njt.hu

 ———————

Tagjaink és munkavállalóink egészségének védelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálati pontjain az elkövetkezendő időszakban kizárólag előre egyeztetett időpont szerint, orrot-szájat eltakaró kendőben, vagy maszkban lehetséges a személyes ügyfélfogadás.

Egységes kérelem 2020:

 1. június 9. után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9-e után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.
 2. június 9. után az egyéb adatváltozásokat, másodvetéseket be lehet nyújtani. A vetést, leforgatást vagy betakarítást követően 15 nap áll rendelkezésre a kérelem felületén történő bejelentéshez.

Ökológiai másodvetés október 1-ig, a hagyományos másodvetések október 31-ig vethetők. Minden másodvetés esetében figyelemmel kell lenni a 60 napos szabályra, tehát a vetés és a leforgatás dátuma között legalább 60 nap teljen el. Ettől rövidebb időtartam esetén a másodvetés nem kerül figyelembevételre.

Hivatkozott jogszabályhely: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekről:

Az egységes kérelmekbe bejelentett területek ellenőrzése folyamatos. A mérési jegyzőkönyveket hivatalos iratként az Államkincstár folyamatosan küldi az érintett termelők részére, akik a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételezhetik azt elektronikus úton.

Tenyészbika tenyésztésbe állítása – támogatás:

A Magyar Államkincstár 87/2020. (VIII. 24.) számú KÖZLEMÉNYE rendelkezik a tenyészbika tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása iránti kérelem benyújtásáról. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A kérelem benyújtásának legvégső határideje: 2020. szeptember 21. 23:59:59

Az átmeneti támogatás összege a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállatonként

 1. a) húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,
 2. b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,
 3. c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,
 4. d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretet.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a tenyésztőszervezet igazolását arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt ENAR-számú és központi lajstromszámú állategyed a támogatási időszakban apaállatnak minősül, és azt a kérelmező a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint tenyésztésbe állította. A támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatási igény benyújtójának ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

Bővebb információ a támogatásokról és a kötelezettségekről a falugazdászoktól kérhető.

Falugazdászok: Braunné Szollár Kitti 70/97-57-197 és Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

Őstermelői igazolványok:

 1. június 18-tól az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány pótlása díjmentes.

A NAK javaslata alapján év végére kivezetésre kerülhet az őstermelői igazolvány, ezért a 2020. május 31. után kiállított ideiglenes igazolvány 2020. december 31-ig igazolja az őstermelői tevékenységet.

További újdonság, hogy a 2020. december 31. napján érvényes őstermelői státusszal rendelkezők határozatlan időre, további ügyintézés nélkül is őstermelőnek minősülnek, az erre vonatkozó konkrét jogszabály megjelenése a későbbiekben várható.

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet.

Online számlaadat szolgáltatás

 1. július 1-től az online számlaadat-szolgáltatás keretében a belföldi adóalany felé történő értékesítésről kiállított kézi vagy gépi számlát a kiállítást követő 4 naptári napon belül fel kell rögzíteni az erre a célra kialakított online rendszerben. Az adatszolgáltatás az alanyi adómentes szereplők számára is kötelező.

Milyen dokumentumok esetén NEM kell adatot szolgáltatni?

 • nem magyarországi adóalany részére kiállított
 • magánszemély részére kiállított számlákra vonatkozóan
 • kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelő felé kiállított felvásárlási jegy után
 • Nyugta után

Kinek KELL adatot szolgáltatnia?

 • belföldi nyilvántartásba vett adóalany részére kiállított
 • külföldön letelepedett, de belföldön regisztrált adóalany részére kiállított
 • fordított adózással érintett ügyletek számláira vonatokozóan
 • adólevonási joggal együtt járó adómentes (korábbi nevén tárgyi mentes) tevékenységet folytató adózó részére kiállított számlákra vonatkozóan
 • Papír alapon kiállított számlák esetén is!

NAK segédlet elérhető.

A NAK jelzését kedvezően fogadta a Pénzügyminisztérium, így döntése értelmében a NAV 2020. július 1. és szeptember 30. között szankciómentes türelmi időszakot biztosít az online számlaadat-benyújtásra való zökkenőmentes átállásra. A büntetés elkerülésének minimális előfeltétele, hogy az érintett cégek, vállalkozók még az első számla kiállítása előtt regisztráljanak az onlineszámla-rendszerbe.

forrás: nak.hu; mvh.allamkincstar.gov.hu

2020.07.02

Tagjaink és munkavállalóink egészségének védelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálati pontjain az elkövetkezendő időszakban kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges a személyes ügyfélfogadás.

 

Gazdaságvédelmi Akcióterv:

 • Zöldségnövény termesztés átmeneti támogatása igénybevételére az a zöldségnövény termesztést végző kérelmező jogosult, aki vagy amely
 1. a)a 2019. évi egységes kérelmének keretében benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelmében
 2. aa)a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében felsorolt zöldségnövény területe vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik, vagy
 3. ab)a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében felsorolt zöldségnövény területet jelölt, és a 2019. évben részt vett a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 1. §-a szerinti kistermelői rendszerben, illetve
 4. b)a zöldségnövény termesztést fűthető növényházban végzi, vagy
 5. c)a zöldségnövény termesztésbe tartozó gombatermesztést gombaházban végzi.
 • Az anyajuhtartás átmeneti támogatása igénybevételére az a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) 0145 alá tartozó anyajuhtenyésztést végző kérelmező jogosult, aki vagy amely a 2019. évre az egységes kérelme keretében – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. §-a alapján – benyújtott anyajuhtartás támogatása iránti kérelme vonatkozásában a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.
 • Az anyatehéntartás átmeneti támogatása igénybevételére az a TEÁOR’08 0142 alá tartozó anyatehéntartást végző kérelmező jogosult, aki vagy amely a 2019. évi egységes kérelmének keretében – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. §-a alapján – benyújtott anyatehéntartás támogatása iránti kérelme vonatkozásában a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.
 • Tejhasznú tehéntartás átmeneti támogatása igénybevételére az a TEÁOR’08 0141 alá tartozó tejhasznú tehéntartást végző kérelmező jogosult, aki vagy amely a 2019. évi egységes kérelmének keretében – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. §-a alapján – benyújtott tejhasznú tehéntartás támogatása iránti kérelme vonatkozásában a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.
 • Méhállomány megőrzése céljából megvalósuló átmeneti támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a)pontja szerinti, méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely
 1. a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel
 2. a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
  1. vállalja, hogy a méhészeti termelő tevékenységét legalább 2020. december 31-éig folytatja;
  2. a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] alapján a 2020. támogatási év vonatkozásában jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik.

A támogatásokat az veheti igénybe, aki vállalja, hogy az e rendelet szerint támogatott tevékenységet legalább 2020. december 31-éig fenntartja.

Az átmeneti támogatás alapja a baromfitartó a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja (mechanikai sérülés megelőzése), illetve b) pontja (a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása) szerinti tevékenységre, a 2019/2020. támogatási év I. tárgynegyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmében megjelölt, a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 12., illetve 13. §-ában meghatározott támogatási feltételeknek megfelelő, a Kincstár jóváhagyó vagy részben jóváhagyó döntésével megállapított állategység, vagy a kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének kimerülése miatt elutasított állategység.

A kérelmek benyújtása 2020. június 29. és július 12. között lehetséges.

További információ a támogatásokról a mvh.allamkincstar.gov.hu internetes oldalon a „Közlemények” menüpontban elérhető, vagy a falugazdászoktól kérhető.

Egységes kérelem 2020:

 1. június 9. után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9-e után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.
 2. június 9. után az egyéb adatváltozásokat, másodvetéseket be lehet nyújtani.

A termeléshez kötött zöldség-, ipari zöldség-, és 2019 őszén, vagy 2020 tavaszán telepített lucernára igényelt szálas fehérjenövény támogatások esetében az érintett ügyfelek kérelmében adatváltozás keretében az egységes kérelem módosító felületén a vonatkozó adatblokk részt kell kitölteni a bizonylat típusával, számával, dátumával, a szaporítóanyag típusával, mennyiségével, növényfajtával és fémzárszámával, vagy tételazonosítójával. Csak névre szóló számla fogadható el, a szállítólevél nem megfelelő ezekben az esetekben. E feladat az érintett ügyfelek számára kötelező. Kérjük, amennyiben a fent jelzett termeléshez kötött támogatások esetében az érintett ügyfelek rendelkeznek a szükséges dokumentumokkal (a termeléshez kötött támogatással érintett másodvetés esetében is), úgy a szükséges adatszolgáltatás megtétele felől intézkedni szíveskedjenek. Időpont egyeztetést követően személyesen, vagy a szükséges információk e-mailben történő megküldése után telefonos úton is megoldható a kérelem ide vonatkozó adatblokkjának kitöltése.

Bővebb információ az egységes kérelemről a falugazdászoktól kérhető.

Falugazdászok: Braunné Szollár Kitti 70/795-71-97 és Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

Fűszerpaprika de minimis: A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. A 32/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közleményben rendszeresített N0845 számú „Támogatási kérelem” nyomtatvány postai úton vagy ügyfél saját ügyfélkapuján 2020.08.05-ig nyújtható be.

Nitrátérzékeny területen gazdálkodók számára előírás, hogy az érintett parcellákról ötévente talajvizsgálati eredménnyel rendelkezzenek. A NAK szolgáltatásai közt talajvizsgálat, és növénybiztosítás is szerepel, melyeket a falugazdászok segítségével vehet igénybe. Rendeljen most egyszerre laboratóriumi talajvizsgálati és tápanyag-gazdálkodási terv szolgáltatásokat és 20% kedvezményt kap a tápanyag-gazdálkodási terv árából. A NAK elindította a levélanalízis szolgáltatást, bővebb információkért keresse a falugazdászokat.

Őstermelői igazolványok:

A hatályos igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév első napjától hatályos, ha a betétlapot az őstermelő – a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontjától eltérően – 2020.július 17-ig kérelmezi. Ez azt jeleni, hogy az őstermelői igazolvány 2020. január elsejére történő visszamenőleges érvényesítésének határideje idén nem március 20-a. Tehát aki március 20-át követően már kiváltotta, vagy 2020. július 17-ig kérelmezi a 2020. évi értékesítési betétlapját, annak őstermelői jogviszonya szintén 2020. január elsejére visszamenőleges.

 1. június 18-tól az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány pótlása díjmentes.

További újdonság, hogy a 2020. december 31. napján érvényes őstermelői státusszal rendelkezők határozatlan időre, további ügyintézés nélkül is őstermelőnek minősülnek, az erre vonatkozó konkrét jogszabály megjelenése a későbbiekben várható.

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet.

Az ügyfélfogadás a falugazdász irodában kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján, július hónapban folyamatos.

A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új, kamarai kártyát.

forrás: NAK.hu

2020. február 5.

Őstermelői igazolványok:

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet! A plasztikkártyán szereplő hatályosság megtévesztő lehet, hiszen nem ad tájékoztatást a betétlapok meglétéről. Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2020. évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy az 2020. március 20-ig kiváltandó. A március 20 után kiváltott értékesítési betétlapok a kiváltás napjától érvényesek. Kérem, ellenőrizze értékesítési betétlapjait, és mielőbb gondoskodjék őstermelői igazolványa érvényesítéséről!

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/101088-erdemes-idoben-gondoskodni-a-2020-as-betetlaprol

Egységes kérelem 2019:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került.

8 órás növényvédelmi tanfolyam (zöld könyv megújítás):

Zöldkönyves, 8 órás továbbképzések: február 7. Makó, Kelemen Ház; február 22. Szentes, Bartha János Szakiskola; február 28. Csongrád, Könyvtár. Az előadások minden alkalommal reggel 8.30 órakor kezdődnek. Információ: +3630/6361107 http://csmnovkam.hu/oktatas/

Nitrát adatszolgáltatás:

A nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytató, továbbá a nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének március 31-ig tehet eleget. Az adatszolgáltatás a 2019. évben megvalósult és az év során folyamatosan vezetett gazdálkodási naplóban rögzített szerves- és műtrágya kijuttatási adatok szerint teljesítendő. Abban az esetben, ha a gazdálkodó nem végzett tápanyag-utánpótlást, „nullás” adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatás elmulasztása a területalapú támogatás kifizetése során szankciót vonhat maga után. Az adatlap benyújtásához szükséges az ügyfél nyilvántartási száma (MVH regisztrációs szám), adóazonosító jele, vagy adószáma, kijuttatott szerves- és műtrágyák mennyisége, valamint nitrogén hatóanyag-tartalma.

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/101018-a-nitrat-adatszolgaltatas-mar-megteheto-2

magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzők részére segédlet: http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/101076-szamoljon-vele-segedlet-a-nitrat-adatszolgaltatashoz

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában:

A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében a kamarai kártyát.

További információ a nak.hu, a www.naknonprofit.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

forrás: NAK.hu;

2020. január 13.

Ágrárfórum Zákányszéken

2019. december 19.

NAK hírek:

Őstermelői igazolványok:

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2020. évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy az 2020. március 20-ig kiváltandó. Kérem, ellenőrizze értékesítési betétlapjait, és mielőbb gondoskodjék őstermelői igazolványa érvényesítéséről!

Egységes kérelem 2019:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került.

8 órás növényvédelmi tanfolyam (zöld könyv megújítás):

Zöldkönyves, 8 órás továbbképzések: január 17. Szeged, január 24. Balástya, február 22. Szentes, február 28. Csongrád. Az előadások minden alkalommal reggel 8.30 órakor kezdődnek.

80 órás növényvédelmi tanfolyam (zöld könyv alaptanfolyam):

Februárban 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam indul Bordányban a NAK Nonprofit Kft szervezésében, támogatott képzésként. A jelentkezés feltételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító (ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység. Akár közös őstermelői igazolványon szereplő tag, vagy családi gazdaság tagja is részt vehet a képzésen. Az érdeklődők jelentkezhetnek a https://www.naknonprofit.hu/kepzesek internetes oldalon, regisztráció után, a szükséges dokumentumok olvasható, szkennelt formában történő feltöltése mellett, ebben kérhetik falugazdász segítségét. A jelentkezéshez szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító jel (kártya), őstermelői igazolvány (kártya és betétlap), általános iskolai bizonyítvány, MÁK ügyfél-azonosítót tartalmazó nyilvántartásba vételi határozat, pontosan megadott, „élő” e-mail cím. A képzés megkezdéséig a képzés díját, (7056 Ft) meg kell fizetni.

 • Családi gazdaság vezetője, vagy tagja a családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozatot,
 • erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány/szemlemásolatot,
 • cég, vagy egyéni vállalkozás vezető tisztségviselőjének a cégkivonatot,
 • agrártevékenységet végző vállalkozás munkavállalójaként a munkáltatói igazolást szkenneli és tölti fel.

Bővebb információ a falugazdász irodában, vagy a https://www.naknonprofit.hu/tartalom/id/kepzesek internetes oldalon a megyei képzésszervezőtől elérhető.

A NAK Nonprofit Kft, mint felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000372/2014.

Sertéstartók figyelmébe:

Az afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel, test-szerte vérzésekkel járó, vírusos betegsége. A kórokozó vírusra jellemző, hogy ellenálló képessége a környezeti hatásokkal szemben igen nagy, nem hőkezelt termékekben, illetve nem ártalmatlanított sertés- vagy vaddisznóhullában hónapokig fertőzőképes marad. A házi sertés állományok elsősorban fertőzött vaddisznókkal való kontaktus révén, nem ellenőrzött helyről származó, beteg vagy fertőzött házi sertéseknek az állományba történő behozatalával, illetve állati eredetű terméket tartalmazó élelmiszer-hulladék etetésével fertőződhetnek, de szerepe lehet a vírus mechanikus átvitelében bármilyen, a fertőzött állatok gondozásakor használt eszköznek vagy akár ruhának. Legfontosabb teendő a megelőzés:

 • meg kell akadályozni, hogy a házi sertések vaddisznóval, vagy annak bármely részével érintkezzenek;
 • a telepre behajtó gépjárműveket fertőtleníteni kell, a belépő személyeknek át kell öltöznie;
 • állati eredetű terméket tartalmazó élelmiszerhulladékot („moslékot”), valamint zöldtakarmányt ne adjunk a sertéseknek;
 • szemestakarmányt 30 napig, alomanyagot 90 napig vaddisznók által hozzá nem férhető helyen kell tárolni felhasználás előtt!

A NÉBIH honlapján megtalálható az ASP ellen hatékony fertőtlenítőszerek listája, valamint további információk a témáról.

 

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában:

hétfő; kedd; csütörtök: 8:00-16:00

szerda: kéthetente 8:00-16:00

péntek: 8:00-12:00

Falugazdász: Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új, kamarai kártyát.

További információ a nak.hu, a www.naknonprofit.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

forrás: NAK.hu; naknonprofit.hu; csmnovkam.hu, https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/afrikai-sertespestis

2019. március 6.

NAK hírek:

Őstermelői igazolványok:

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet. A 2019. március 20 után kiállított betétlapok csak a kiállítás napjától érvényesek.

forrás: http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/98840-ellenorizze-a-2019-evi-ertekesitesi-betetlapjat

Nitrát adatszolgáltatás:

A nitrátérzékeny területeken gazdálkodó termelők nitrát adatszolgáltatási kötelezettségüknek március 31-ig tehetnek eleget. Az adatszolgáltatási kötelezettségre szóló felhívás a 2018. évi egységes kérelem dokumentáció hibajegyzékében, a térképek előtti oldalon található.

forrás: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10.§

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118054.342493

Egységes kérelem benyújtás 2019:

Az egységes kérelem benyújtásához időpont a Teleházban kérhető áprilistól. Bővebb tájékoztatás a vonatkozó jogszabályok megjelenése után várható.

Húshasznú és tejhasznú tehén támogatások: 2018-tól a gümőkór-, brucellózis- és leukózis-mentességre vonatkozó igazolást nem kell csatolni a kérelemhez, azt a Kincstár szerzi be az illetékes megyei kormányhivataltól, viszont a hármasmentességnek a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia.

forrás: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11.§; 13.§ http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174544.364257#foot_68_place

Másodvetések: Az egységes kérelembe bejelentett területeken 2018-ban megvalósult másodvetéseket a Kincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a betakarítás, vagy leforgatás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került. A betakarítás/leforgatás ténye legkésőbb a 2019. évi egységes kérelem benyújtásakor megtehető.

forrás: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. §

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194782.356167

A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új, kamarai kártyát.

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában az egységes kérelem felület megnyitásáig:

hétfő-kedd: 8:00-16:00

szerda: kéthetente 8:00-16:00

csütörtök: 12:00-16:00

Péntek: 8:00-12:00

Falugazdász: Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

forrás: NAK.hu, njt.hu

2018. 10. 09.

Őstermelői igazolványok:

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2019. évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy az 2019. március 20-ig kiváltandó. Kérem, ellenőrizze plasztikkártyáján a magyar címer mellett balra szereplő „igazolvány hatálya” mezőt: amennyiben 2016-tal kezdődik, Ön is érvényesítse őstermelői igazolványát (ha még nem tette meg)!

Kárenyhítés 2018:

A káresemény bejelentésének elfogadását igazoló határozat birtokában a kárenyhítés kifizetés igénylése november 30-ig történik. A kárenyhítési juttatás igénylése ügymenethez az alábbi dokumentumokat kell hozni: őstermelői igazolvány, kormányhivatali határozat, továbbá amennyiben értékesítés történt a káreseménnyel érintett kultúra terméséből, úgy kérem összegezni az értékesítési bizonylatokon szereplő mennyiségeket, tehát: Hány tonna termés került értékesítésre a károsodott növénykultúrából?

Egységes Kérelem:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került. Ökológiai másodvetés és termeléshez kötött támogatással érintett másodvetés esetén különösen fontos a másodvetések betakarítási, leforgatási időpontjának bejelentése!

Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

 

 

2018. 04. 15.

Aktuális információk:

 

 • Megkezdődött a 2018. évi területalapú támogatás benyújtása. Amennyiben Ön a NAK falugazdász hálózat munkavállalóinak segítségét kívánja igénybe venni az egységes kérelem benyújtásában, úgy erre kizárólag a kamarai meghatalmazás keretében van lehetősége.
 • A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjék magával hozni a kártya típusú őstermelői igazolványát.
 • Időpont kérhető a Teleházban. Tel: 62/590-010 Az egységes kérelem benyújtásához szükséges bővebb információ a Kincstár közleményei közt található.
 • Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül! Legkisebb támogatható terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár.

A támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. A számlákat, címkéket meg kell őrizni 5 évig.

 • Húshasznú anyatehén, valamint tejelő tehén támogatás igényléséhez feltétlenül szükséges a vérvételi eredményre alapozott hatósági állatorvosi igazolás!

Segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57647

Gazdálkodási napló formanyomtatvány és számítógépen tölthető verzió:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57649

(NAK online tölthető gazdálkodási napló:
http://gn.nak.hu/ )

falugazda

A NAK által kiadott kézikönyvek, kiadványok pdf formátumban:

 

http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok

2018. 02. 08.

Őstermelői igazolványokkal, értékesítéssel kapcsolatos információk, 2018 I. félév:

Kérem, az év indításaként tekintse át őstermelői igazolványát és betétlapjait. Mind az igazolvány igénylő kérelem lapon, (vagy módosítást kezdeményező kérelem) lapon, mind az aktuális, 2018. évre érvényes betétlapon ellenőrizze személyes adatait, lakcímét, adószámának hiánytalan meglétét. Amennyiben személyes adataiban eltérést tapasztal, esetleg lakcíme időközben változott, kérem, a változást követő 15 napon belül jelenjen meg a falugazdász irodában, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat a jogszabályoknak megfelelően rögzíthessük.

Őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez feltétlenül hozni kell:

 • személyazonosításra alkalmas okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • adóazonosító jel
 • adószámot igazoló dokumentum
 • az igazolványban szerepeltetni kívánt földterületek felsorolása: település, terület fekvése, helyrajzi szám, területnagyság, művelési ág szerint (javasolt a földhasználati lap-szemle bemutatása)
 • az állatállomány tartási helyének címe, férőhelyek száma állatfajonként (a tenyészetkódot igazoló dokumentum szerint)
 • a termeszteni, értékesíteni kívánt növények, növényi termékek megnevezése, növénykultúránként részletezve a termesztés területével (feldolgozott növényi terméknek minősül pl. a fűszerpaprika-őrlemény, ÖVTJ kódja: 108403 Fűszer- ételízesítő gyártása m.n.s. saját termelésű alapanyagból. Értékesítése kizárólag Kistermelői regisztráció megléte, és az adószámhoz az ÖVTJ kód hozzárendelése után történhet)
 • meglévő érvényes őstermelői dokumentációt, és őstermelői plasztikkártyát

 

Amennyiben kezdő őstermelőként kíván terméket értékesíteni, úgy szüksége lesz adószámra és az értékesítés szabályai szerinti dokumentumokra (NAV hatásköre), ennek birtokában FELIR azonosítóra (NÉBIH hatásköre).

A következő két azonosító az adott megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálytól igényelhető, az eljárás mindkét esetben díjmentes, és az adatlapok postai úton is beküldhetők.

 • HU-szám, vagyis növény-egészségügyi regisztrációs szám: A 7/2001. FVM rendeletalapján az áruburgonya forgalmazás esetén nyilvántartásba vételi kötelezettsége van a termelőnek, amennyiben a termőterülete nagysága hajtatás esetén a 0,3, szabadföldi termelés esetén az 1 hektárt meghaladja, vagy területtől függetlenül, ha nagybani piacon vagy felvásárlónak adja el a burgonyát. Ez esetben a nyilvántartási számot el kell helyeznie a csomagolási egységeken. Burgonya termesztése esetén a regisztrált ügyfeleknek minden év február 28.-ig bejelentési kötelezettsége van igazgatóságunk felé az adott évi termesztés helyéről és annak nagyságáról.
 • CSO-szám: A 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM rendelet alapján 2011. augusztusa óta a zöldség és gyümölcs forgalmazás résztvevőinek regisztrációs kötelezettsége van. (nem kell feltüntetni a csomagolási egységeken)
  „6§ (2) Nem regisztrációkötelesa kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer vállalkozó (őstermelő), ha a friss zöldség-gyümölcs forgalmazása az évi 20 000 kg-ot nem haladja meg, kivéve ha nagybani piacon viszontértékesítőnek történő eladást végez.”

Kiegészítés a kistermelői regisztrációhoz:

A kistermelői tevékenységet, a kistermelőként értékesíthető feldolgozott állati és növényi termékek körét (pl őrölt fűszerpaprika, tojás, termelői méz) és a vonatkozó előírásokat a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet rögzíti. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztályhoz címezve kell megküldeni, az eljárás díjmentes.

 

Egyéb információk:

Nitrátérzékeny területeken gazdálkodó termelők a nitrát adatszolgáltatást március 31-ig tehetik meg! Az ügyintézéshez az adóazonosító jel, az őstermelői plasztikkártya, és a folyamatosan vezetett gazdálkodási napló (melyben rögzítésre kerültek a tápanyag-utánpótlások paraméterei) szükséges.

A gazdálkodással, támogatásokkal, kötelezettségekkel kapcsolatos legfrissebb információk elérhetők az alábbi linken:

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/

2018. 01. 10.

ÖNTÖZÉSI Vízigény-felmérést indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az öntözésfejlesztési stratégia kidolgozása részeként

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vállalta, hogy 2014 után az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális területeken újra felméri a vízigényeket. Így a 2017. december 1. és 2018. január 31. között tartó időszakban több mint 1,2 millió hektárnyi területet érintve mintegy 43 ezer, az öntözőrendszerek hatásterületén gazdálkodó kamarai tagot bevonva hajtja végre vállalását. A felmérés a falugazdászok közreműködésével valósul meg. A stratégia célja a jelenlegi 80 ezer hektáros öntözött terület minimum 300 ezer hektárra történő növelése. Csongrád megyében 4372 hektárról készül felmérés. A felmérésben részt vevő gazdálkodókat a falugazdászok értesítik.

Bővebben:

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/95584-a-kamara-megkezdte-az-ontozesi-vizigenyek-felmereset

A feladat végrehajtása érdekében a járási falugazdászok megszokott ügyfélfogadási rendje a felmérés idejére módosulhat.

Zákányszék településen a falugazdász iroda 2018. január hónapban az alábbi napokon tart nyitva:

január 16. kedd 8:00-16:00

január 26. péntek 8:00-14:00

január 30. kedd 8:00-16:00

Minden más napon és sürgős esetben az ügyintézés Mórahalmon történik.

6782 Mórahalom, Röszkei út 34.

Határidős feladatok:

 • január 31-ig webGN benyújtás – VP-AKG, VP-ÖKO, VP-NATURA2000, VP-THÉT pályázatok esetében. Felhívom szíves figyelmüket, hogy VP-AKG és VP-ÖKO esetekben a tápanyag-gazdálkodási terv adatai is feltöltendők!
 • március 31-ig nitrát adatszolgáltatás

 

2017. 11. 13.

Egységes Kérelem 2017:

A másodvetések betakarításának vagy beforgatásának bejelentése az eseményt követő 15 napon belül minden esetben szükséges (hagyományos másodvetés, termeléshez kötött támogatással érintett másodvetés, ökológiai másodvetés). Jogszabályi háttér: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§ (2) bekezdés

Ökológiai másodvetés a vetéstől számított 60 nap múlva leforgatható. A leforgatás megtörténte bejelentendő a munkavégzést követő 15 napon belül, de legkésőbb a következő évi támogatás igénylési felület megnyitásáig. Jogszabályi háttér: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet.

Támogatási összegek, kifizetések megtekintése saját ügyfélkapu azonosító és jelszó segítségével:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu ->Belépünk saját ügyfélkapu azonosítóval, jelszóval.->Általános ügyintézés menüpont->Ügyfél-tájékoztatási Rendszer->Folyószámla adatok

Kárenyhítés 2017:

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási (idei évben jellemzően téli fagykár, jégesőkár, aszálykár) és más természeti események miatt elszenvedett károk bejelentését követően az érintett termelők határozatot kaptak kézhez, melyben az agrárkár-megállapító szerv rögzíti az elemi káresemény tényét valamint a hozamcsökkenés mértékét. Felhívom az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a kárenyhítő juttatás igénylésének benyújtási határideje 2017. november 30. mely határidő jogvesztő. Az agrárkár-enyhítési szerv a tárgyévet követő év március 31-éig dönt és intézkedik a kárenyhítő juttatás kifizetéséről. Az ügyintézéshez szükséges hozni a határozatot. Jogszabályi háttér: 2011. évi CLXVIII. törvény

Nitrátérzékeny területek 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet:

Nitrátérzékeny területeken a trágyázás október 31 és február 15 között tilos, ez alól kivételt képez az őszi kalászosok fejtrágyázása, mely február 1-től végezhető.

Gazdálkodási napló vezetendő, mely alapján 2018. március 31-ig benyújtandó a nitrát adatszolgáltatás.

A nitrátérzékeny parcellákra minden esetben szükséges talajvizsgálatot végezni, melynek eredménye öt évig használható fel.

Gazdálkodási napló:

VP-AKG, VP-ÖKO, NATURA 2000 valamint VP THÉT pályázatok esetében a web gazdálkodási napló benyújtandó 2018. január 1- 31 között. Bővebben: www.palyazat.gov.hu

Őstermelői igazolvány:

Az őstermelői igazolvány kártya és a papír alapú, adott évre érvényesített betétlap együtt érvényes, tehát értékesítési tevékenység ezek (valamint adószám, FELIR azonosító, és szükség esetén növény-egészségügyi regisztrációs szám, röviden HU-szám, élelmiszer-vállalkozók számára a 64/2011 VM rendelettel módosított 68/2007 FVM-EüM-SzMM együttes rendelet 6.§ szerinti regisztrációs szám, röviden CSO-szám) birtokában és jelenlétében folytatható.

A falugazdász irodában történő ügyintézéshez minden esetben szükséges hozni az őstermelői kártyát.

 

 

2017. 06. 14.

Agrárkamarai hírek:

Tagdíjbevallás:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak 2017. július 15-ig kell elkészíteniük tagdíjbevallásukat. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás elkészítésére. A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31. Bővebb információ: nak.hu

Egységes Kérelem:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetések tényét a vetés megtörténte után 15 napon belül minden esetben be kell jelenteni az egységes kérelem felületén! A másodvetés akkor számít bejelentettnek, ha a főnövény vetési, betakarítási, valamint a másodvetés pontos, valós vetési ideje is rögzítésre került!
35/2017 (IV.11). számú Kincstár Közlemény

A nitrátérzékeny területeken termesztett kultúrák esetében gazdálkodási napló vezetendő, valamint talajvizsgálati eredmény és tápanyag-gazdálkodási terv megléte szükséges. Tápanyag-gazdálkodási terv előzetes időpont egyeztetés után megrendelhető a falugazdász irodában. Letölthető a gazdálkodási napló és a kitöltési segédlet.

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása:

A kérelem augusztus 5-ig nyújtható be, a 36/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közleményben rendszeresített nyomtatványon.

2017. 04. 11.

 • Megkezdődött a 2017. évi területalapú támogatás benyújtása. Amennyiben Ön a NAK falugazdász hálózat munkavállalóinak segítségét kívánja igénybe venni az egységes kérelem benyújtásában, úgy erre kizárólag a kamarai meghatalmazás keretében van lehetősége.

 • A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjék magával hozni a kártya típusú őstermelői igazolványát.

 • Időpont kérhető a Teleházban. Az egységes kérelem benyújtásához szükséges bővebb információ a Kincstár közleményei közt található.

 • Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül! Legkisebb támogatható terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár.

 • A támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. A számlákat, címkéket meg kell őrizni 5 évig.
 • Tavaszi fagy károsítása esetén a bejelentés a káreseményt követő 15 napon belül megtehető.


Segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57647

Gazdálkodási napló formanyomtatvány és számítógépen tölthető verzió:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57649

(NAK online tölthető gazdálkodási napló:
http://gn.nak.hu/
)

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/93711-a-nak-falugazdaszai-iden-is-segitenek-az-egyseges-kerelmek-beadasaban

 

2015.12.30

Egy link, ahol minden őstermelői információ egyben van a 2016-os évvel kapcsolatban:

http://tudas.nak.hu/hu/temak/9106-osszefoglalo-a-mezogazdasagi-ostermeloi-igazolvanyrol-szolo-kormany-rendeletrol?tagid=292

Röviden, tömören:

– az a gazdálkodó akinek 2015.12.31-ig volt érvényes az őstermelői igazolványa, és tevékenységét őstermelőként folytatná, január közepétől legkésőbb 2016.03.20-ig keresse a falugazdászt ezügyben. (Új, ideiglenes igazolványt kap, majd kártyát, új számmal!)

– az a gazdálkodó akinek őstermelői igazolványa a rajta szereplő dátumok szerint tovább érvényes, mint 2015.12.31, az pedig 2016.10.01-től keresse a falugazdászt, mert az új rendelet értelmében a 2015-ben le nem járó, papír alapú igazolványok érvényessége 2016.12.31-én lejár (akkor is, ha az 2015-ben került kiállításra, és 2016-2017, esetleg 2018-as dátum is szerepel rajta!!!).

-érvényes őstermelői igazolvány (+betétlap és adatnyilvántartó lap) nélkül értékesítés nem végezhető.

Tehát elő a határidőnaplót, Kincses Kalendáriumot, unokák fotóival ékesített lapozgatós falinaptárat, és aszerint, hogy a termelő mely kategóriába esik (2015.12.31, vagy későbbi lejárat), nagy piros betűkkel bevésni, hogy kinek mikor (2016.03.20-ig, vagy 2016.10.01 és 2016.12.31. közt) kell megjelennie őstermelői igazolványa “megújítása” érdekében a falugazdásznál. …és aztán nem elfelejteni!

——————————————————————————————————

Tisztelt Gazdálkodók!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2015.11.09-én 17 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében tartandó előadásra, ahol az új Vidékfejlesztési Programról, ezen belül az új AKG és ÖKO támogatásokról, valamint a nitrátjelentési kötelezettségről lesz szó.

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, melyhez a felület november 7-én nyílik.

Egyéb aktuális információk:

AKG kézikönyv

Az AKG pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Az ÖKO pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Vidékfejlesztési Program tájékoztató kézikönyv, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara postai úton is eljuttatott minden tagjának.

Tájékoztató prezentáció a Vidékfejlesztési Programról

 

Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha alatti területek hirdetményes értékesítéséhez lista az NFA honlapján elérhető: Csongrád megye 1, Csongrád megye 2

 

Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet

 

 

A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet melynek 1. számú melléklete: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2015. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális mértéke
(Ft)
anyajuhtartás támogatás 5 406
anyatehéntartás támogatás 35 948
hízottbika-tartás támogatás 13 227
tejhasznú tehéntartás támogatás 72 852
zöldségnövény termesztés támogatás 46 729
ipari zöldségnövény termesztés támogatás 36 716
gyümölcstermesztés támogatás 66 823
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 24 320

 

 

Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv.pdf

Kölcsönös Megfeleltetés Kézikönyv

Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv

KAP reform

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.