Falugazdász

Négyökrűné Juhász Mária

Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 – 14.00
Elérhetőségek: 06-70-903-63-89
juhasz.maria@nak.hu

Aktuális hírek:

2019. március 6.

NAK hírek:

Őstermelői igazolványok:

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet. A 2019. március 20 után kiállított betétlapok csak a kiállítás napjától érvényesek.

forrás: http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/98840-ellenorizze-a-2019-evi-ertekesitesi-betetlapjat

Nitrát adatszolgáltatás:

A nitrátérzékeny területeken gazdálkodó termelők nitrát adatszolgáltatási kötelezettségüknek március 31-ig tehetnek eleget. Az adatszolgáltatási kötelezettségre szóló felhívás a 2018. évi egységes kérelem dokumentáció hibajegyzékében, a térképek előtti oldalon található.

forrás: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10.§

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118054.342493

Egységes kérelem benyújtás 2019:

Az egységes kérelem benyújtásához időpont a Teleházban kérhető áprilistól. Bővebb tájékoztatás a vonatkozó jogszabályok megjelenése után várható.

Húshasznú és tejhasznú tehén támogatások: 2018-tól a gümőkór-, brucellózis- és leukózis-mentességre vonatkozó igazolást nem kell csatolni a kérelemhez, azt a Kincstár szerzi be az illetékes megyei kormányhivataltól, viszont a hármasmentességnek a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia.

forrás: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11.§; 13.§ http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174544.364257#foot_68_place

Másodvetések: Az egységes kérelembe bejelentett területeken 2018-ban megvalósult másodvetéseket a Kincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a betakarítás, vagy leforgatás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került. A betakarítás/leforgatás ténye legkésőbb a 2019. évi egységes kérelem benyújtásakor megtehető.

forrás: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. §

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194782.356167

A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új, kamarai kártyát.

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában az egységes kérelem felület megnyitásáig:

hétfő-kedd: 8:00-16:00

szerda: kéthetente 8:00-16:00

csütörtök: 12:00-16:00

Péntek: 8:00-12:00

Falugazdász: Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

forrás: NAK.hu, njt.hu

2018. 10. 09.

Őstermelői igazolványok:

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2019. évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy az 2019. március 20-ig kiváltandó. Kérem, ellenőrizze plasztikkártyáján a magyar címer mellett balra szereplő „igazolvány hatálya” mezőt: amennyiben 2016-tal kezdődik, Ön is érvényesítse őstermelői igazolványát (ha még nem tette meg)!

Kárenyhítés 2018:

A káresemény bejelentésének elfogadását igazoló határozat birtokában a kárenyhítés kifizetés igénylése november 30-ig történik. A kárenyhítési juttatás igénylése ügymenethez az alábbi dokumentumokat kell hozni: őstermelői igazolvány, kormányhivatali határozat, továbbá amennyiben értékesítés történt a káreseménnyel érintett kultúra terméséből, úgy kérem összegezni az értékesítési bizonylatokon szereplő mennyiségeket, tehát: Hány tonna termés került értékesítésre a károsodott növénykultúrából?

Egységes Kérelem:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került. Ökológiai másodvetés és termeléshez kötött támogatással érintett másodvetés esetén különösen fontos a másodvetések betakarítási, leforgatási időpontjának bejelentése!

Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

 

 

2018. 04. 15.

Aktuális információk:

 

 • Megkezdődött a 2018. évi területalapú támogatás benyújtása. Amennyiben Ön a NAK falugazdász hálózat munkavállalóinak segítségét kívánja igénybe venni az egységes kérelem benyújtásában, úgy erre kizárólag a kamarai meghatalmazás keretében van lehetősége.
 • A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjék magával hozni a kártya típusú őstermelői igazolványát.
 • Időpont kérhető a Teleházban. Tel: 62/590-010 Az egységes kérelem benyújtásához szükséges bővebb információ a Kincstár közleményei közt található.
 • Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül! Legkisebb támogatható terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár.

A támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. A számlákat, címkéket meg kell őrizni 5 évig.

 • Húshasznú anyatehén, valamint tejelő tehén támogatás igényléséhez feltétlenül szükséges a vérvételi eredményre alapozott hatósági állatorvosi igazolás!

Segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57647

Gazdálkodási napló formanyomtatvány és számítógépen tölthető verzió:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57649

(NAK online tölthető gazdálkodási napló:
http://gn.nak.hu/ )

falugazda

A NAK által kiadott kézikönyvek, kiadványok pdf formátumban:

 

http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok

2018. 02. 08.

Őstermelői igazolványokkal, értékesítéssel kapcsolatos információk, 2018 I. félév:

Kérem, az év indításaként tekintse át őstermelői igazolványát és betétlapjait. Mind az igazolvány igénylő kérelem lapon, (vagy módosítást kezdeményező kérelem) lapon, mind az aktuális, 2018. évre érvényes betétlapon ellenőrizze személyes adatait, lakcímét, adószámának hiánytalan meglétét. Amennyiben személyes adataiban eltérést tapasztal, esetleg lakcíme időközben változott, kérem, a változást követő 15 napon belül jelenjen meg a falugazdász irodában, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat a jogszabályoknak megfelelően rögzíthessük.

Őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez feltétlenül hozni kell:

 • személyazonosításra alkalmas okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • adóazonosító jel
 • adószámot igazoló dokumentum
 • az igazolványban szerepeltetni kívánt földterületek felsorolása: település, terület fekvése, helyrajzi szám, területnagyság, művelési ág szerint (javasolt a földhasználati lap-szemle bemutatása)
 • az állatállomány tartási helyének címe, férőhelyek száma állatfajonként (a tenyészetkódot igazoló dokumentum szerint)
 • a termeszteni, értékesíteni kívánt növények, növényi termékek megnevezése, növénykultúránként részletezve a termesztés területével (feldolgozott növényi terméknek minősül pl. a fűszerpaprika-őrlemény, ÖVTJ kódja: 108403 Fűszer- ételízesítő gyártása m.n.s. saját termelésű alapanyagból. Értékesítése kizárólag Kistermelői regisztráció megléte, és az adószámhoz az ÖVTJ kód hozzárendelése után történhet)
 • meglévő érvényes őstermelői dokumentációt, és őstermelői plasztikkártyát

 

Amennyiben kezdő őstermelőként kíván terméket értékesíteni, úgy szüksége lesz adószámra és az értékesítés szabályai szerinti dokumentumokra (NAV hatásköre), ennek birtokában FELIR azonosítóra (NÉBIH hatásköre).

A következő két azonosító az adott megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálytól igényelhető, az eljárás mindkét esetben díjmentes, és az adatlapok postai úton is beküldhetők.

 • HU-szám, vagyis növény-egészségügyi regisztrációs szám: A 7/2001. FVM rendeletalapján az áruburgonya forgalmazás esetén nyilvántartásba vételi kötelezettsége van a termelőnek, amennyiben a termőterülete nagysága hajtatás esetén a 0,3, szabadföldi termelés esetén az 1 hektárt meghaladja, vagy területtől függetlenül, ha nagybani piacon vagy felvásárlónak adja el a burgonyát. Ez esetben a nyilvántartási számot el kell helyeznie a csomagolási egységeken. Burgonya termesztése esetén a regisztrált ügyfeleknek minden év február 28.-ig bejelentési kötelezettsége van igazgatóságunk felé az adott évi termesztés helyéről és annak nagyságáról.
 • CSO-szám: A 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM rendelet alapján 2011. augusztusa óta a zöldség és gyümölcs forgalmazás résztvevőinek regisztrációs kötelezettsége van. (nem kell feltüntetni a csomagolási egységeken)
  „6§ (2) Nem regisztrációkötelesa kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer vállalkozó (őstermelő), ha a friss zöldség-gyümölcs forgalmazása az évi 20 000 kg-ot nem haladja meg, kivéve ha nagybani piacon viszontértékesítőnek történő eladást végez.”

Kiegészítés a kistermelői regisztrációhoz:

A kistermelői tevékenységet, a kistermelőként értékesíthető feldolgozott állati és növényi termékek körét (pl őrölt fűszerpaprika, tojás, termelői méz) és a vonatkozó előírásokat a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet rögzíti. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztályhoz címezve kell megküldeni, az eljárás díjmentes.

 

Egyéb információk:

Nitrátérzékeny területeken gazdálkodó termelők a nitrát adatszolgáltatást március 31-ig tehetik meg! Az ügyintézéshez az adóazonosító jel, az őstermelői plasztikkártya, és a folyamatosan vezetett gazdálkodási napló (melyben rögzítésre kerültek a tápanyag-utánpótlások paraméterei) szükséges.

A gazdálkodással, támogatásokkal, kötelezettségekkel kapcsolatos legfrissebb információk elérhetők az alábbi linken:

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/

2018. 01. 10.

ÖNTÖZÉSI Vízigény-felmérést indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az öntözésfejlesztési stratégia kidolgozása részeként

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vállalta, hogy 2014 után az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális területeken újra felméri a vízigényeket. Így a 2017. december 1. és 2018. január 31. között tartó időszakban több mint 1,2 millió hektárnyi területet érintve mintegy 43 ezer, az öntözőrendszerek hatásterületén gazdálkodó kamarai tagot bevonva hajtja végre vállalását. A felmérés a falugazdászok közreműködésével valósul meg. A stratégia célja a jelenlegi 80 ezer hektáros öntözött terület minimum 300 ezer hektárra történő növelése. Csongrád megyében 4372 hektárról készül felmérés. A felmérésben részt vevő gazdálkodókat a falugazdászok értesítik.

Bővebben:

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/95584-a-kamara-megkezdte-az-ontozesi-vizigenyek-felmereset

A feladat végrehajtása érdekében a járási falugazdászok megszokott ügyfélfogadási rendje a felmérés idejére módosulhat.

Zákányszék településen a falugazdász iroda 2018. január hónapban az alábbi napokon tart nyitva:

január 16. kedd 8:00-16:00

január 26. péntek 8:00-14:00

január 30. kedd 8:00-16:00

Minden más napon és sürgős esetben az ügyintézés Mórahalmon történik.

6782 Mórahalom, Röszkei út 34.

Határidős feladatok:

 • január 31-ig webGN benyújtás – VP-AKG, VP-ÖKO, VP-NATURA2000, VP-THÉT pályázatok esetében. Felhívom szíves figyelmüket, hogy VP-AKG és VP-ÖKO esetekben a tápanyag-gazdálkodási terv adatai is feltöltendők!
 • március 31-ig nitrát adatszolgáltatás

 

2017. 11. 13.

Egységes Kérelem 2017:

A másodvetések betakarításának vagy beforgatásának bejelentése az eseményt követő 15 napon belül minden esetben szükséges (hagyományos másodvetés, termeléshez kötött támogatással érintett másodvetés, ökológiai másodvetés). Jogszabályi háttér: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§ (2) bekezdés

Ökológiai másodvetés a vetéstől számított 60 nap múlva leforgatható. A leforgatás megtörténte bejelentendő a munkavégzést követő 15 napon belül, de legkésőbb a következő évi támogatás igénylési felület megnyitásáig. Jogszabályi háttér: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet.

Támogatási összegek, kifizetések megtekintése saját ügyfélkapu azonosító és jelszó segítségével:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu ->Belépünk saját ügyfélkapu azonosítóval, jelszóval.->Általános ügyintézés menüpont->Ügyfél-tájékoztatási Rendszer->Folyószámla adatok

Kárenyhítés 2017:

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási (idei évben jellemzően téli fagykár, jégesőkár, aszálykár) és más természeti események miatt elszenvedett károk bejelentését követően az érintett termelők határozatot kaptak kézhez, melyben az agrárkár-megállapító szerv rögzíti az elemi káresemény tényét valamint a hozamcsökkenés mértékét. Felhívom az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a kárenyhítő juttatás igénylésének benyújtási határideje 2017. november 30. mely határidő jogvesztő. Az agrárkár-enyhítési szerv a tárgyévet követő év március 31-éig dönt és intézkedik a kárenyhítő juttatás kifizetéséről. Az ügyintézéshez szükséges hozni a határozatot. Jogszabályi háttér: 2011. évi CLXVIII. törvény

Nitrátérzékeny területek 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet:

Nitrátérzékeny területeken a trágyázás október 31 és február 15 között tilos, ez alól kivételt képez az őszi kalászosok fejtrágyázása, mely február 1-től végezhető.

Gazdálkodási napló vezetendő, mely alapján 2018. március 31-ig benyújtandó a nitrát adatszolgáltatás.

A nitrátérzékeny parcellákra minden esetben szükséges talajvizsgálatot végezni, melynek eredménye öt évig használható fel.

Gazdálkodási napló:

VP-AKG, VP-ÖKO, NATURA 2000 valamint VP THÉT pályázatok esetében a web gazdálkodási napló benyújtandó 2018. január 1- 31 között. Bővebben: www.palyazat.gov.hu

Őstermelői igazolvány:

Az őstermelői igazolvány kártya és a papír alapú, adott évre érvényesített betétlap együtt érvényes, tehát értékesítési tevékenység ezek (valamint adószám, FELIR azonosító, és szükség esetén növény-egészségügyi regisztrációs szám, röviden HU-szám, élelmiszer-vállalkozók számára a 64/2011 VM rendelettel módosított 68/2007 FVM-EüM-SzMM együttes rendelet 6.§ szerinti regisztrációs szám, röviden CSO-szám) birtokában és jelenlétében folytatható.

A falugazdász irodában történő ügyintézéshez minden esetben szükséges hozni az őstermelői kártyát.

 

 

2017. 06. 14.

Agrárkamarai hírek:

Tagdíjbevallás:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak 2017. július 15-ig kell elkészíteniük tagdíjbevallásukat. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás elkészítésére. A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31. Bővebb információ: nak.hu

Egységes Kérelem:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetések tényét a vetés megtörténte után 15 napon belül minden esetben be kell jelenteni az egységes kérelem felületén! A másodvetés akkor számít bejelentettnek, ha a főnövény vetési, betakarítási, valamint a másodvetés pontos, valós vetési ideje is rögzítésre került!
35/2017 (IV.11). számú Kincstár Közlemény

A nitrátérzékeny területeken termesztett kultúrák esetében gazdálkodási napló vezetendő, valamint talajvizsgálati eredmény és tápanyag-gazdálkodási terv megléte szükséges. Tápanyag-gazdálkodási terv előzetes időpont egyeztetés után megrendelhető a falugazdász irodában. Letölthető a gazdálkodási napló és a kitöltési segédlet.

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása:

A kérelem augusztus 5-ig nyújtható be, a 36/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közleményben rendszeresített nyomtatványon.

2017. 04. 11.

 • Megkezdődött a 2017. évi területalapú támogatás benyújtása. Amennyiben Ön a NAK falugazdász hálózat munkavállalóinak segítségét kívánja igénybe venni az egységes kérelem benyújtásában, úgy erre kizárólag a kamarai meghatalmazás keretében van lehetősége.

 • A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjék magával hozni a kártya típusú őstermelői igazolványát.

 • Időpont kérhető a Teleházban. Az egységes kérelem benyújtásához szükséges bővebb információ a Kincstár közleményei közt található.

 • Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül! Legkisebb támogatható terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár.

 • A támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. A számlákat, címkéket meg kell őrizni 5 évig.
 • Tavaszi fagy károsítása esetén a bejelentés a káreseményt követő 15 napon belül megtehető.


Segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57647

Gazdálkodási napló formanyomtatvány és számítógépen tölthető verzió:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57649

(NAK online tölthető gazdálkodási napló:
http://gn.nak.hu/
)

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/93711-a-nak-falugazdaszai-iden-is-segitenek-az-egyseges-kerelmek-beadasaban

 

2015.12.30

Egy link, ahol minden őstermelői információ egyben van a 2016-os évvel kapcsolatban:

http://tudas.nak.hu/hu/temak/9106-osszefoglalo-a-mezogazdasagi-ostermeloi-igazolvanyrol-szolo-kormany-rendeletrol?tagid=292

Röviden, tömören:

– az a gazdálkodó akinek 2015.12.31-ig volt érvényes az őstermelői igazolványa, és tevékenységét őstermelőként folytatná, január közepétől legkésőbb 2016.03.20-ig keresse a falugazdászt ezügyben. (Új, ideiglenes igazolványt kap, majd kártyát, új számmal!)

– az a gazdálkodó akinek őstermelői igazolványa a rajta szereplő dátumok szerint tovább érvényes, mint 2015.12.31, az pedig 2016.10.01-től keresse a falugazdászt, mert az új rendelet értelmében a 2015-ben le nem járó, papír alapú igazolványok érvényessége 2016.12.31-én lejár (akkor is, ha az 2015-ben került kiállításra, és 2016-2017, esetleg 2018-as dátum is szerepel rajta!!!).

-érvényes őstermelői igazolvány (+betétlap és adatnyilvántartó lap) nélkül értékesítés nem végezhető.

Tehát elő a határidőnaplót, Kincses Kalendáriumot, unokák fotóival ékesített lapozgatós falinaptárat, és aszerint, hogy a termelő mely kategóriába esik (2015.12.31, vagy későbbi lejárat), nagy piros betűkkel bevésni, hogy kinek mikor (2016.03.20-ig, vagy 2016.10.01 és 2016.12.31. közt) kell megjelennie őstermelői igazolványa “megújítása” érdekében a falugazdásznál. …és aztán nem elfelejteni!

——————————————————————————————————

Tisztelt Gazdálkodók!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2015.11.09-én 17 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében tartandó előadásra, ahol az új Vidékfejlesztési Programról, ezen belül az új AKG és ÖKO támogatásokról, valamint a nitrátjelentési kötelezettségről lesz szó.

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, melyhez a felület november 7-én nyílik.

Egyéb aktuális információk:

AKG kézikönyv

Az AKG pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Az ÖKO pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Vidékfejlesztési Program tájékoztató kézikönyv, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara postai úton is eljuttatott minden tagjának.

Tájékoztató prezentáció a Vidékfejlesztési Programról

 

Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha alatti területek hirdetményes értékesítéséhez lista az NFA honlapján elérhető: Csongrád megye 1, Csongrád megye 2

 

Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet

 

 

A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet melynek 1. számú melléklete: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2015. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális mértéke
(Ft)
anyajuhtartás támogatás 5 406
anyatehéntartás támogatás 35 948
hízottbika-tartás támogatás 13 227
tejhasznú tehéntartás támogatás 72 852
zöldségnövény termesztés támogatás 46 729
ipari zöldségnövény termesztés támogatás 36 716
gyümölcstermesztés támogatás 66 823
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 24 320

 

 

Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv.pdf

Kölcsönös Megfeleltetés Kézikönyv

Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv

KAP reform

Comments are closed.