Falugazdász

Négyökrűné Juhász Mária

Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00

Csütörtökönként 12.30-14.30 között az ügyfélfogadás szünetel.
Elérhetőségek: 06-70-903-63-89
juhasz.maria@nak.hu

Aktuális hírek:

2017. 06. 14.

Agrárkamarai hírek:

Tagdíjbevallás:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak 2017. július 15-ig kell elkészíteniük tagdíjbevallásukat. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás elkészítésére. A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31. Bővebb információ: nak.hu

Egységes Kérelem:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetések tényét a vetés megtörténte után 15 napon belül minden esetben be kell jelenteni az egységes kérelem felületén! A másodvetés akkor számít bejelentettnek, ha a főnövény vetési, betakarítási, valamint a másodvetés pontos, valós vetési ideje is rögzítésre került!
35/2017 (IV.11). számú Kincstár Közlemény

A nitrátérzékeny területeken termesztett kultúrák esetében gazdálkodási napló vezetendő, valamint talajvizsgálati eredmény és tápanyag-gazdálkodási terv megléte szükséges. Tápanyag-gazdálkodási terv előzetes időpont egyeztetés után megrendelhető a falugazdász irodában. Letölthető a gazdálkodási napló és a kitöltési segédlet.

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása:

A kérelem augusztus 5-ig nyújtható be, a 36/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közleményben rendszeresített nyomtatványon.

2017. 04. 11.

  • Megkezdődött a 2017. évi területalapú támogatás benyújtása. Amennyiben Ön a NAK falugazdász hálózat munkavállalóinak segítségét kívánja igénybe venni az egységes kérelem benyújtásában, úgy erre kizárólag a kamarai meghatalmazás keretében van lehetősége.

  • A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjék magával hozni a kártya típusú őstermelői igazolványát.

  • Időpont kérhető a Teleházban. Az egységes kérelem benyújtásához szükséges bővebb információ a Kincstár közleményei közt található.

  • Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül! Legkisebb támogatható terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár.

  • A támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. A számlákat, címkéket meg kell őrizni 5 évig.
  • Tavaszi fagy károsítása esetén a bejelentés a káreseményt követő 15 napon belül megtehető.


Segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57647

Gazdálkodási napló formanyomtatvány és számítógépen tölthető verzió:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57649

(NAK online tölthető gazdálkodási napló:
http://gn.nak.hu/
)

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/93711-a-nak-falugazdaszai-iden-is-segitenek-az-egyseges-kerelmek-beadasaban

 

2015.12.30

Egy link, ahol minden őstermelői információ egyben van a 2016-os évvel kapcsolatban:

http://tudas.nak.hu/hu/temak/9106-osszefoglalo-a-mezogazdasagi-ostermeloi-igazolvanyrol-szolo-kormany-rendeletrol?tagid=292

Röviden, tömören:

– az a gazdálkodó akinek 2015.12.31-ig volt érvényes az őstermelői igazolványa, és tevékenységét őstermelőként folytatná, január közepétől legkésőbb 2016.03.20-ig keresse a falugazdászt ezügyben. (Új, ideiglenes igazolványt kap, majd kártyát, új számmal!)

– az a gazdálkodó akinek őstermelői igazolványa a rajta szereplő dátumok szerint tovább érvényes, mint 2015.12.31, az pedig 2016.10.01-től keresse a falugazdászt, mert az új rendelet értelmében a 2015-ben le nem járó, papír alapú igazolványok érvényessége 2016.12.31-én lejár (akkor is, ha az 2015-ben került kiállításra, és 2016-2017, esetleg 2018-as dátum is szerepel rajta!!!).

-érvényes őstermelői igazolvány (+betétlap és adatnyilvántartó lap) nélkül értékesítés nem végezhető.

Tehát elő a határidőnaplót, Kincses Kalendáriumot, unokák fotóival ékesített lapozgatós falinaptárat, és aszerint, hogy a termelő mely kategóriába esik (2015.12.31, vagy későbbi lejárat), nagy piros betűkkel bevésni, hogy kinek mikor (2016.03.20-ig, vagy 2016.10.01 és 2016.12.31. közt) kell megjelennie őstermelői igazolványa “megújítása” érdekében a falugazdásznál. …és aztán nem elfelejteni!

——————————————————————————————————

Tisztelt Gazdálkodók!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2015.11.09-én 17 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében tartandó előadásra, ahol az új Vidékfejlesztési Programról, ezen belül az új AKG és ÖKO támogatásokról, valamint a nitrátjelentési kötelezettségről lesz szó.

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, melyhez a felület november 7-én nyílik.

Egyéb aktuális információk:

AKG kézikönyv

Az AKG pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Az ÖKO pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Vidékfejlesztési Program tájékoztató kézikönyv, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara postai úton is eljuttatott minden tagjának.

Tájékoztató prezentáció a Vidékfejlesztési Programról

 

Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha alatti területek hirdetményes értékesítéséhez lista az NFA honlapján elérhető: Csongrád megye 1, Csongrád megye 2

 

Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet


 

A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet melynek 1. számú melléklete: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2015. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális mértéke
(Ft)
anyajuhtartás támogatás 5 406
anyatehéntartás támogatás 35 948
hízottbika-tartás támogatás 13 227
tejhasznú tehéntartás támogatás 72 852
zöldségnövény termesztés támogatás 46 729
ipari zöldségnövény termesztés támogatás 36 716
gyümölcstermesztés támogatás 66 823
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 24 320

 

 

Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv.pdf

Kölcsönös Megfeleltetés Kézikönyv

Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv

KAP reform

Comments are closed