Falugazdász

Négyökrűné Juhász Mária

Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 – 14.00
Elérhetőségek: 06-70-903-63-89
juhasz.maria@nak.hu

Aktuális hírek:

2018. 01. 10.

ÖNTÖZÉSI Vízigény-felmérést indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az öntözésfejlesztési stratégia kidolgozása részeként

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vállalta, hogy 2014 után az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális területeken újra felméri a vízigényeket. Így a 2017. december 1. és 2018. január 31. között tartó időszakban több mint 1,2 millió hektárnyi területet érintve mintegy 43 ezer, az öntözőrendszerek hatásterületén gazdálkodó kamarai tagot bevonva hajtja végre vállalását. A felmérés a falugazdászok közreműködésével valósul meg. A stratégia célja a jelenlegi 80 ezer hektáros öntözött terület minimum 300 ezer hektárra történő növelése. Csongrád megyében 4372 hektárról készül felmérés. A felmérésben részt vevő gazdálkodókat a falugazdászok értesítik.

Bővebben:

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/95584-a-kamara-megkezdte-az-ontozesi-vizigenyek-felmereset

A feladat végrehajtása érdekében a járási falugazdászok megszokott ügyfélfogadási rendje a felmérés idejére módosulhat.

Zákányszék településen a falugazdász iroda 2018. január hónapban az alábbi napokon tart nyitva:

január 16. kedd 8:00-16:00

január 26. péntek 8:00-14:00

január 30. kedd 8:00-16:00

Minden más napon és sürgős esetben az ügyintézés Mórahalmon történik.

6782 Mórahalom, Röszkei út 34.

Határidős feladatok:

  • január 31-ig webGN benyújtás – VP-AKG, VP-ÖKO, VP-NATURA2000, VP-THÉT pályázatok esetében. Felhívom szíves figyelmüket, hogy VP-AKG és VP-ÖKO esetekben a tápanyag-gazdálkodási terv adatai is feltöltendők!
  • március 31-ig nitrát adatszolgáltatás

 

2017. 11. 13.

Egységes Kérelem 2017:

A másodvetések betakarításának vagy beforgatásának bejelentése az eseményt követő 15 napon belül minden esetben szükséges (hagyományos másodvetés, termeléshez kötött támogatással érintett másodvetés, ökológiai másodvetés). Jogszabályi háttér: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§ (2) bekezdés

Ökológiai másodvetés a vetéstől számított 60 nap múlva leforgatható. A leforgatás megtörténte bejelentendő a munkavégzést követő 15 napon belül, de legkésőbb a következő évi támogatás igénylési felület megnyitásáig. Jogszabályi háttér: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet.

Támogatási összegek, kifizetések megtekintése saját ügyfélkapu azonosító és jelszó segítségével:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu ->Belépünk saját ügyfélkapu azonosítóval, jelszóval.->Általános ügyintézés menüpont->Ügyfél-tájékoztatási Rendszer->Folyószámla adatok

Kárenyhítés 2017:

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási (idei évben jellemzően téli fagykár, jégesőkár, aszálykár) és más természeti események miatt elszenvedett károk bejelentését követően az érintett termelők határozatot kaptak kézhez, melyben az agrárkár-megállapító szerv rögzíti az elemi káresemény tényét valamint a hozamcsökkenés mértékét. Felhívom az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a kárenyhítő juttatás igénylésének benyújtási határideje 2017. november 30. mely határidő jogvesztő. Az agrárkár-enyhítési szerv a tárgyévet követő év március 31-éig dönt és intézkedik a kárenyhítő juttatás kifizetéséről. Az ügyintézéshez szükséges hozni a határozatot. Jogszabályi háttér: 2011. évi CLXVIII. törvény

Nitrátérzékeny területek 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet:

Nitrátérzékeny területeken a trágyázás október 31 és február 15 között tilos, ez alól kivételt képez az őszi kalászosok fejtrágyázása, mely február 1-től végezhető.

Gazdálkodási napló vezetendő, mely alapján 2018. március 31-ig benyújtandó a nitrát adatszolgáltatás.

A nitrátérzékeny parcellákra minden esetben szükséges talajvizsgálatot végezni, melynek eredménye öt évig használható fel.

Gazdálkodási napló:

VP-AKG, VP-ÖKO, NATURA 2000 valamint VP THÉT pályázatok esetében a web gazdálkodási napló benyújtandó 2018. január 1- 31 között. Bővebben: www.palyazat.gov.hu

Őstermelői igazolvány:

Az őstermelői igazolvány kártya és a papír alapú, adott évre érvényesített betétlap együtt érvényes, tehát értékesítési tevékenység ezek (valamint adószám, FELIR azonosító, és szükség esetén növény-egészségügyi regisztrációs szám, röviden HU-szám, élelmiszer-vállalkozók számára a 64/2011 VM rendelettel módosított 68/2007 FVM-EüM-SzMM együttes rendelet 6.§ szerinti regisztrációs szám, röviden CSO-szám) birtokában és jelenlétében folytatható.

A falugazdász irodában történő ügyintézéshez minden esetben szükséges hozni az őstermelői kártyát.

 

 

2017. 06. 14.

Agrárkamarai hírek:

Tagdíjbevallás:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak 2017. július 15-ig kell elkészíteniük tagdíjbevallásukat. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás elkészítésére. A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31. Bővebb információ: nak.hu

Egységes Kérelem:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetések tényét a vetés megtörténte után 15 napon belül minden esetben be kell jelenteni az egységes kérelem felületén! A másodvetés akkor számít bejelentettnek, ha a főnövény vetési, betakarítási, valamint a másodvetés pontos, valós vetési ideje is rögzítésre került!
35/2017 (IV.11). számú Kincstár Közlemény

A nitrátérzékeny területeken termesztett kultúrák esetében gazdálkodási napló vezetendő, valamint talajvizsgálati eredmény és tápanyag-gazdálkodási terv megléte szükséges. Tápanyag-gazdálkodási terv előzetes időpont egyeztetés után megrendelhető a falugazdász irodában. Letölthető a gazdálkodási napló és a kitöltési segédlet.

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása:

A kérelem augusztus 5-ig nyújtható be, a 36/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közleményben rendszeresített nyomtatványon.

2017. 04. 11.

  • Megkezdődött a 2017. évi területalapú támogatás benyújtása. Amennyiben Ön a NAK falugazdász hálózat munkavállalóinak segítségét kívánja igénybe venni az egységes kérelem benyújtásában, úgy erre kizárólag a kamarai meghatalmazás keretében van lehetősége.

  • A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjék magával hozni a kártya típusú őstermelői igazolványát.

  • Időpont kérhető a Teleházban. Az egységes kérelem benyújtásához szükséges bővebb információ a Kincstár közleményei közt található.

  • Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül! Legkisebb támogatható terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár.

  • A támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. A számlákat, címkéket meg kell őrizni 5 évig.
  • Tavaszi fagy károsítása esetén a bejelentés a káreseményt követő 15 napon belül megtehető.


Segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57647

Gazdálkodási napló formanyomtatvány és számítógépen tölthető verzió:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57649

(NAK online tölthető gazdálkodási napló:
http://gn.nak.hu/
)

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/93711-a-nak-falugazdaszai-iden-is-segitenek-az-egyseges-kerelmek-beadasaban

 

2015.12.30

Egy link, ahol minden őstermelői információ egyben van a 2016-os évvel kapcsolatban:

http://tudas.nak.hu/hu/temak/9106-osszefoglalo-a-mezogazdasagi-ostermeloi-igazolvanyrol-szolo-kormany-rendeletrol?tagid=292

Röviden, tömören:

– az a gazdálkodó akinek 2015.12.31-ig volt érvényes az őstermelői igazolványa, és tevékenységét őstermelőként folytatná, január közepétől legkésőbb 2016.03.20-ig keresse a falugazdászt ezügyben. (Új, ideiglenes igazolványt kap, majd kártyát, új számmal!)

– az a gazdálkodó akinek őstermelői igazolványa a rajta szereplő dátumok szerint tovább érvényes, mint 2015.12.31, az pedig 2016.10.01-től keresse a falugazdászt, mert az új rendelet értelmében a 2015-ben le nem járó, papír alapú igazolványok érvényessége 2016.12.31-én lejár (akkor is, ha az 2015-ben került kiállításra, és 2016-2017, esetleg 2018-as dátum is szerepel rajta!!!).

-érvényes őstermelői igazolvány (+betétlap és adatnyilvántartó lap) nélkül értékesítés nem végezhető.

Tehát elő a határidőnaplót, Kincses Kalendáriumot, unokák fotóival ékesített lapozgatós falinaptárat, és aszerint, hogy a termelő mely kategóriába esik (2015.12.31, vagy későbbi lejárat), nagy piros betűkkel bevésni, hogy kinek mikor (2016.03.20-ig, vagy 2016.10.01 és 2016.12.31. közt) kell megjelennie őstermelői igazolványa “megújítása” érdekében a falugazdásznál. …és aztán nem elfelejteni!

——————————————————————————————————

Tisztelt Gazdálkodók!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2015.11.09-én 17 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében tartandó előadásra, ahol az új Vidékfejlesztési Programról, ezen belül az új AKG és ÖKO támogatásokról, valamint a nitrátjelentési kötelezettségről lesz szó.

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, melyhez a felület november 7-én nyílik.

Egyéb aktuális információk:

AKG kézikönyv

Az AKG pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Az ÖKO pályázati felhívás és a teljes vonatkozó dokumentáció

Vidékfejlesztési Program tájékoztató kézikönyv, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara postai úton is eljuttatott minden tagjának.

Tájékoztató prezentáció a Vidékfejlesztési Programról

 

Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha alatti területek hirdetményes értékesítéséhez lista az NFA honlapján elérhető: Csongrád megye 1, Csongrád megye 2

 

Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet


 

A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet melynek 1. számú melléklete: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2015. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális mértéke
(Ft)
anyajuhtartás támogatás 5 406
anyatehéntartás támogatás 35 948
hízottbika-tartás támogatás 13 227
tejhasznú tehéntartás támogatás 72 852
zöldségnövény termesztés támogatás 46 729
ipari zöldségnövény termesztés támogatás 36 716
gyümölcstermesztés támogatás 66 823
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 24 320

 

 

Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv.pdf

Kölcsönös Megfeleltetés Kézikönyv

Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv

KAP reform

Comments are closed