Közmeghallgatás

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember hó 19. napján (csütörtökön) 18 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre tisztelettel meghívom!   Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme (Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.)   Napirendje: 1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2014 – 2019 időszakra szóló gazdasági programjának megvalósításáról Előadó: Matuszka Antal polgármester   2./…

Bővebben…

80 órás növényvédelmi alaptanfolyam

80 órás növényvédelmi alaptanfolyam: Októberben 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam indul Zákányszéken a NAK Nonprofit Kft szervezésében, támogatott képzés formájában, 2019. október 10-től. Jelentkezni 2019. október 3-ig lehet. A jelentkezés feltételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító (ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység. Akár közös őstermelői igazolványon szereplő tag, vagy családi gazdaság…

Bővebben…

Felhívás téli rezsicsökkentésben részesülők számára a tüzelőanyag átvételére

A 2018. évi országgyűlési választások után döntött a Kormány arról, hogy a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők is megkapják a téli rezsicsökkentést. Ezt követően a fűtőanyag (tűzifa, gázpalack, szén, fabrikett) átadásának lebonyolítását kapták meg feladatul az önkormányzatok. A 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján Zákányszék Község Önkormányzata is…

Bővebben…

Támogatás igénylése óvodáztatási és beiskolázási kiadások fedezésére

Tájékoztatjuk az érintett családokat, hogy Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 13. §-ában meghatározott feltételekkel – ebben az évben is lehetőséget nyújt a gyermeknevelési többletköltségek (tanévkezdés alkalmával óvodáztatási és beiskolázási kiadások, ruházat, tandíj, térítési díj, autóbuszbérlet) fedezésére. Támogatás annak adható, akinek családjában az egy főre jutó…

Bővebben…

Felhívás parlagfű elleni védekezésre, valamint a belterületi ingatlanok és az előttük lévő területek rendben tartására

A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainak felmérése alapján megállapítható, hogy több belterületi ingatlant, vagy az ingatlan előtti területet a tulajdonosai/használói nem megfelelően gondozzák. Ez elsősorban a növényzet elburjánzását, szomszédos ingatlanra vagy utcára történő terjedését, gyomosodást, a parlagfű elszaporodását jelenti. Ezek közül a legnagyobb veszélyt egészségkárosító hatása miatt a parlagfű jelenti. Kényszerkaszálás…

Bővebben…

Közlemény –Választási Bizottságok tagjai és póttagjai

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára (vasárnapra) kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának időpontját. A 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben foglaltak alapján az alábbi adatokat teszem közzé. Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2019.(VIII.27.) Kt. határozatával megválasztotta a Zákányszék…

Bővebben…

Állásirdetés: Óvodapedagógus

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős ( 6 órás ) óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés…

Bővebben…

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozata alapján, a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi  általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.  A határozat 1. számú mellékletében felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát. A melléklett letölthető…

Bővebben…

Bővül a óvoda nyitvatartási ideje

Értesítek minden bölcsődei és óvodai szolgáltatást igénybe venni kívánó családot, hogy a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási ideje megváltozott! Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2019.(VII.25.) Kt. Határozata értelmében, 2019 szeptember 1-től, intézményünk hétfőtől-péntekig, 6.00 órától 17.30 percig tart nyitva. Liebhaber Gáborné intézményvezető

Bővebben…

Óvodapedagógusi álláslehetőség

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde   a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. A munkakörbe tartozó, illetve a…

Bővebben…