Polgármesteri döntések

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel 2020. március 11-én elrendelt, 2020. július 17-ig tartó veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntések:

 Polgármesteri döntések – 2020. március 15 – 2020. június 16.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.