Megemlékezés november 1-jén a Lengyel téren

A korábbi évek hagyományait folytatva 2022. november 1-én a 9 órakor kezdődő szentmise után 9.45 órakor az intézmények vezetői és a civil szervezetek képviselői elhelyezik a megemlékezés virágait a II. Világháborúban elesett zákányszéki hősi halottak tiszteletére állított emlékműnél. A megemlékezésre ezúton tisztelettel meghívom! A megemlékezés után a temetőben szertartás és…

Bővebben…

Közmeghallgatás

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. október hó 27. napján (csütörtökön) 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre tisztelettel meghívom!   Az ülés helye:            Művelődési Ház nagyterme (Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.) Napirendje:  1./ Tájékoztató aktuális településpolitikai kérdésekről Előadó: Matuszka Antal István polgármester  2./ Egyéb előterjesztések Előadó: Matuszka Antal István polgármester…

Bővebben…

A fűtési melléktermékek elszállításáról

Tisztelt Ügyfeleink! A fűtési szezon megindulása okán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket. A vegyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során a fűtés melléktermékeként salak és hamu keletkezik, mely nem kommunális hulladék. Hamu hulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe. Amennyiben kollégáink hamu hulladékot találnak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül beürítésre! Tájékoztatjuk Önöket,…

Bővebben…

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Dózsa György utcai lakosok! Zákányszék Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében támogatásban részesült (MFP-BJA/2022 kódszámú alprogram) a Dózsa György utcai járda felújításának megvalósítására. A beruházás a Petőfi S.-Jókai u. közötti szakasz páros oldalát érinti. Ezúton értesítjük Önöket, hogy a járdafelújítási munkákat önkormányzatunk technikai csoportja 2022. november 1-jét követően…

Bővebben…

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. A meghirdetett földekre…

Bővebben…

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk…

Bővebben…

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat kiírta az „A” és „B” típusú pályázatokat. A pályázatot elektronikusan az EPER–Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve és onnan kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz kell benyújtani 2022. november 5-ig. A pályázaton való részvétel…

Bővebben…