Iparterület fejlesztése Zákányszéken

Zákányszék Község Önkormányzata támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Ipari parkok, iparterület fejlesztése” tárgyú pályázati felhívás keretén belül „Iparterület fejlesztése Zákányszéken” című TOP-1.1.1-16-CS1-2019-00013 azonosító számú projekt megvalósítására. A beruházás megvalósítására vonatkozó Támogatási szerződés 2021. január 4-én került aláírásra.

A beruházás elszámolható összköltsége nettó 39.483.947,- Ft, mely 100%-os TOP-os támogatás.

Rövid összefoglaló

Az érintett, Zákányszék belterület 167/17 hrsz-ú ingatlan Zákányszék Község Önkormányzatának tulajdona, mely teher-, per és igénymentes. A beruházás szempontjából barnamezős területként kezelendő, mivel az a településen egészen a rendszerváltozás követő évekig működő (1992) Egyetértés Mezőgazdasági Szakszövetkezet által korábban hasznosított major, raktár és egyéb melléképületek által alkotott gazdasági egység részét képezte. Az ingatlan több mint 15 éve került kialakításra a 167/3 hrsz-ból, területének egyharmadát elavult és fizikailag leromlott állapotú betonozott felület képzi, mely szintén a szövetkezet működése alatt hoztak létre.

A terület jelenleg igen alulhasznosított, az Önkormányzat településüzemeltetési és egyéb fejlesztési tevékenységeit kiegészítő ideiglenes raktározó funkciókat lát el (új illetve használt építkezési alapanyagok, építkezési törmelék stb.)

A fejleszteni kívánt iparterület 1582 m², fejlesztésével egy olyan vállalkozásösztönző barnamezős beruházás valósul meg, mely fokozottan támogatja a termelő tevékenységet végző vállalkozások elindítását, betelepülését és a település gazdasági funkcióinak bővülését. A fejlesztés magába foglalja az iparterület alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, út, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, telepen belüli csapadékvíz elvezetés kiépítése, valamint a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület létesítése (üzemépület építése), szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtását.

A komplex, egymással szinergiában lévő fejlesztési tevékenységek keretében egy 256,45 m² alapterületű, több vállalkozás számára helyet biztosító ipari csarnok épül, mely 3 db raktárhelyiséget és 2 db irodahelyiséget foglal magába. mindezt kiegészítve az épület előterében 295,18 m²-en kiselemes térkőburkolat kerül kialakításra a szükséges alapinfrastruktúra (víz, villany, gáz, csatorna), kerítés kiépítésével egybekötve. Emellett az épületen megújuló energiaforrás is alkalmazásra kerül.

 

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022.07.31.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.