Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. A meghirdetett földekre…

Bővebben…

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk…

Bővebben…

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat kiírta az „A” és „B” típusú pályázatokat. A pályázatot elektronikusan az EPER–Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve és onnan kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz kell benyújtani 2022. november 5-ig. A pályázaton való részvétel…

Bővebben…

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan eladása céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan eladása céljából Zákányszék Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Zákányszék, József Attila u. 8. szám alatti Zákányszék, belterület 254 hrsz.-ú (1658 m2, kivett lakóház, udvar) ingatlan eladása céljából   Az épület hasznos alapterülete 75 m2, belülről felújított, összközműves, tégla alappal, vegyes falazattal, cserépfedéssel rendelkezik.…

Bővebben…

Ebzárlat és legeltetési tilalom Zákányszéken

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8.§ (5) bekezdése alapján a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2022. október 1. napjától kezdődően 2022. október 21. napjáig Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási…

Bővebben…

FELHÍVÁS – EBÖSSZEÍRÁS

TISZTELT LAKOSAINK, EBTULAJDONOSOK és ebtartók! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) vonatkozó rendelkezései alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat kötelezettsége az ebösszeírás elvégzése, mely az ebtulajdonosok által önbevallás útján teljesítendő. Az állatvédelmi törvény értelmében az eb tulajdonosa és/vagy tartója az…

Bővebben…

FELHÍVÁS – BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében. Az igényfelmérés során gyűjtött, összesített adatokat az önkormányzatnak rögzítenie szükséges az erre szolgáló adatlapon, az igényt jelző háztartások számával és a barnakőszén összesített mennyiségével mázsában kifejezve. Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel…

Bővebben…

Tájékoztatás a többlakásos családi házakban élőkre vonatkozó földgáz rezsikedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9. napján megjelent módosítása a jegyzők hatáskörébe utalta a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó rezsikedvezmények igénybevételéhez szükséges, lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítványok kiállítását. Milyen ingatlanra kérhető hatósági bizonyítvány?  A hatósági bizonyítvány csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek…

Bővebben…

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL

Képviselő-testületi ülés – 2022.június 30.   Az önkormányzati feladatellátást végző intézmények: az I. és a II. számú Háziorvosi Körzet, a Zákányszéki Körzeti Fogászat, a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár beszámoltak tevékenységükről, az állam fenntartásában lévő Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedig tájékoztatást…

Bővebben…