Megszűnik a települési ügysegédek kihelyezett ügyfélfogadása, rendszeressé válnak a kormányablak busz szolgáltatásai

A Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatása alapján 2020. február 1-től a járás területén megszűnt a települési ügysegédek kihelyezett ügyfélfogadása. Zákányszéket érintően ez azt jelenti, hogy a települési ügysegéd által szerdánként tartott ügyfélfogadás nem lesz a továbbiakban. Az ügyfelek a járáshoz tartozó ügyeiket a továbbiakban – ügyfélfogadási időben – a járásszékhelyen Mórahalmon,…

Bővebben…

A szelektív hulladék begyűjtésének napjai 2020 tárgyévben

Tisztelt zákányszéki külterületi lakosok! A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében az Önök lakókörzetében is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. Köszönjük Tisztelt Ügyfeleinknek, hogy aktívan részt vállalnak ebben a hulladékgyűjtési formában, amelyhez Társaságunk biztosította a szelektív anyag gyűjtéséhez szükséges hulladéktároló edényt. A megtelt edényt az alább felsorolt gyűjtési napokon kérjük, szíveskedjenek…

Bővebben…

Intézkedési terv a téli időszakra

Zákányszék Község Önkormányzata 2019. december 15-tól, 2020. március 15-ig tartó téli időszakra az alábbi tervet dolgozta ki: Rendkívüli esetben elérhető személy, elsősorban: Huszta László ügyintéző: 06-70/414-09-27 másodsorban: Matuszka Antal polgármester: 06-30/606-23-64 Orvosi ügyelet, munkanapokon 8-16 óra között: Dr. Mester Lajos telefon: 06-30/606-23-71 Dr. Sebestyén Balázs telefon: 06-30/606-23-54  Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16-tól…

Bővebben…

Ebösszeírás – 2019

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzésének érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente ebösszeírást végez. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Zákányszéken ebadó nincs, valamint tervben sincs az adó bevezetése.  Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel, ebösszeírási…

Bővebben…

Állatorvosi feladatellátás Zákányszéken

A Magyar Állatorvosi Kamara Csongrád Megyei Szervezetének tájékoztatása szerint az alábbi személyek látják el Zákányszék község területén az állatorvosi feladatokat: Dr. Hursán Mihály   Tel.: 0630/998-6139 Ellátott zákányszéki területe: lásd a mellékelt térképen Dr. Kovács Tibor       Tel.: 0630/965-3114 Ellátott zákányszéki területe: lásd a mellékelt térképen Dr. Tóth Ferenc        Tel.: 0620/476-3517 Ellátott…

Bővebben…

Alakuló ülés

„A gondolat még nem megvalósulás. Csak azok az emberek jutnak előbbre, akik tesznek is érte.” (Daryl Bernstein) MEGHÍVÓ  Tisztelt Lakosok!  Megköszönve szavazataikat és bizalmukat, az Önök jelenlétében szeretné Zákányszék frissen megválasztott képviselő-testülete megkezdeni munkáját, hogy Önök is részesei lehessenek annak a felemelő pillanatnak, mikor a megválasztott Polgármester, valamint a képviselő…

Bővebben…

Bérlakás költségalapon történő bérbeadására

Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Zákányszék, Kossuth u. 56 szám alatti  önkormányzati bérlakás költségalapon történő bérbeadására. A pályázatot Zákányszék Község Polgármesteréhez (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) kell írásban, az erre a célra szolgáló nyomtatványon benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. A lakás birtokbavételének várható időpontja: 2019. december 1. Pályázati adatlapot…

Bővebben…

BURSA HUNGARICA pályázati lehetőség

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozott BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer 2020-as fordulójához. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat kiírta az A és B típusú pályázatokat. A pályázaton való részvétel további (jövedelmi ) feltételeit a Képviselő-testület, a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szabályozza. A helyi rendelet a www.zakanyszek.hu honlapon elérhető, illetve…

Bővebben…