Villamosenergia-szolgáltatás szünetelése külterületen

Az NKM Áramhálózati Kft. tájékoztatása alapján a Társaság a villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog. Tervezett időszak: 2020.11.27-én, 08:00 – 16:00 óra között. Érintett fogyasztási helyek: Zákányszék külterület: Tanya 492/M Tanya 36 Tanya 47/M Tanya 13-25 Tanya 8/M-50/M Tanya 5-47 Tanya 6-50/3   “Berendezéseiket…

Bővebben…

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

A napokban településünkön jelentősen megszaporodott a koronavírussal fertőzöttek száma. Az érvényben lévő kormányrendeletnek megfelelően Zákányszék közterületein még nem kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk használata azonban háziorvosainkkal konzultálva az alábbiakra hívom fel a figyelmet: A fertőzés megelőzésére korlátozott lehetőségeink vannak, de az alábbiak betartása életmentő lehet:           Zárt…

Bővebben…

Okirattal kell igazolni a kijárási korlátozás alatti agrár-, élelmiszeripari célú munkavégzést

A 2020. november 11-től hatályos kijárási tilalom nem vonatkozik a munkavégzés esetére, továbbá a munkavégzés helyére, illetve onnan a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés idejére, de ezen eseteket okirattal igazolni kell. Az okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a kormány hivatalos honlapján tette közzé. A…

Bővebben…

A Mórahalmi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje megváltozott

A Mórahalmi Járási Hivatal értesítése alapján a járási hivatal ügyfélfogadására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást tesszük közzé: A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala ügyfélszolgálatain a járványhelyzetre való tekintettel 2020. november 11. napjától csak időpontfoglalást követően lehet ügyet intézni!  Az alábbi e-mail fiókokon és telefonos elérhetőségeken keresztül történhet az ügyfelek részéről az…

Bővebben…

Intézkedések a koronavírus miatti helyzetre Zákányszéken

A Magyar Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet rendelt el. A kormányrendelet betartása érdekében hozott intézkedésekről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. A Polgármesteri Hivatal nyitva tartásában nem történt változás, mindennap 8-12 óráig van ügyfélfogadás, délután a Hivatal zárva tart. Az ügyféltérbe, irodába valamennyi belépő Ügyfélnek kötelező…

Bővebben…

Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról

Tisztelt Ingatlantulajdonos! Tájékoztatjuk, hogy lakókörnyezetében partnerünk 2020. 11.10. napjától megkezdi a közcélú villamos hálózatot veszélyeztető fák tervszerű, éves gallyazását. A faágak eltávolítása kizárólag a hálózat mentén fog megtörténni, elsődleges célja a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás biztosítása. A levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az Önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodni fog. Kérjük, együttműködésével támogassa partnerünk…

Bővebben…

A Zákányszéki Sportcsarnok használatának korlátozása

Zákányszék Község Polgármesterének határozata   42/2020.(XI.6.) Pm. határozat Tárgy: A Zákányszéki Sportcsarnok használatának korlátozása H a t á r o z a t Zákányszék község polgármestere – a Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.…

Bővebben…

Szociális célú tűzifa igénylése

Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI törvény 3. mellékletének I.8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt. A Belügyminisztérium támogatta pályázatunkat, így a 2020-as évben is tudjuk a rászoruló családokat támogatni szociális célú tűzifával. A szociális célú…

Bővebben…

Partnerségi Felhívás

Önkormányzatunk Képviselő-testülete elindította Zákányszék Község Településrendezési eszközeinek (azaz a Településszerkezeti tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak) a részleges módosítását a következő kiemelt fejlesztési területeken.   A Gip jelű iparterületbe tartozó 167/17 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon és a Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe tartozó 167/4 és 044/8-as hrsz-ú telkeken (összevonásuk után…

Bővebben…

BURSA HUNGARICA pályázati lehetőség

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer 2021-es fordulójához. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat kiírta az „A” és „B” típusú pályázatokat. A pályázaton való részvétel további (jövedelmi) feltételeit a Képviselő-testület a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szabályozza. A helyi…

Bővebben…