Intézkedések a koronavírus miatti helyzetre Zákányszéken

A Magyar Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet rendelt el. A kormányrendelet betartása érdekében hozott intézkedésekről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. A Polgármesteri Hivatal nyitva tartásában nem történt változás, mindennap 8-12 óráig van ügyfélfogadás, délután a Hivatal zárva tart. Az ügyféltérbe, irodába valamennyi belépő Ügyfélnek kötelező…

Bővebben…

Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról

Tisztelt Ingatlantulajdonos! Tájékoztatjuk, hogy lakókörnyezetében partnerünk 2020. 11.10. napjától megkezdi a közcélú villamos hálózatot veszélyeztető fák tervszerű, éves gallyazását. A faágak eltávolítása kizárólag a hálózat mentén fog megtörténni, elsődleges célja a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás biztosítása. A levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az Önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodni fog. Kérjük, együttműködésével támogassa partnerünk…

Bővebben…

A Zákányszéki Sportcsarnok használatának korlátozása

Zákányszék Község Polgármesterének határozata   42/2020.(XI.6.) Pm. határozat Tárgy: A Zákányszéki Sportcsarnok használatának korlátozása H a t á r o z a t Zákányszék község polgármestere – a Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.…

Bővebben…

Szociális célú tűzifa igénylése

Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI törvény 3. mellékletének I.8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt. A Belügyminisztérium támogatta pályázatunkat, így a 2020-as évben is tudjuk a rászoruló családokat támogatni szociális célú tűzifával. A szociális célú…

Bővebben…

Partnerségi Felhívás

Önkormányzatunk Képviselő-testülete elindította Zákányszék Község Településrendezési eszközeinek (azaz a Településszerkezeti tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak) a részleges módosítását a következő kiemelt fejlesztési területeken.   A Gip jelű iparterületbe tartozó 167/17 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon és a Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe tartozó 167/4 és 044/8-as hrsz-ú telkeken (összevonásuk után…

Bővebben…

BURSA HUNGARICA pályázati lehetőség

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer 2021-es fordulójához. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat kiírta az „A” és „B” típusú pályázatokat. A pályázaton való részvétel további (jövedelmi) feltételeit a Képviselő-testület a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szabályozza. A helyi…

Bővebben…

Elindul a település új termelői piaca

Zákányszék Község Önkormányzata pályázati forrásból termelői piac építését valósította az Ifjúság és a Petőfi Sándor utca sarkán (Ifjúság u. 1. sz.). A használathoz és üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzését követően az első piaci nap 2020. október 3-án (szombat) reggel 6 órától kerül megtartásra. Amit az új termelői piacról tudni érdemes: Piaci…

Bővebben…

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, mint élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörben eljáró hatóság nevében, a rókák veszettség elleni orális immunizálása -2020. évi őszi kampány ügyében 2020. október 3. napjától kezdődően 2020. október 23. napjáig Zákányszék település közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési…

Bővebben…

Álláslehetőség: szakács munkakör betöltésére

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde   a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020. 10. 01- 2024. 05. 31.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                    Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A…

Bővebben…

Felhívás papírgyűjtésre!

ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLŐKET ÉS A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde gyermekei javára szeptember 23- án PAPÍRT GYŰJTÜNK! Reggel 7 órától, délután 17 óráig helyezhető el a papír az intézmény előtti konténerben. A papírgyűjtés célja elsősorban a környezetvédelem, a papír újra hasznosítása. A bevételből az intézmény…

Bővebben…