Pályázat óvodai dajka munkakör betöltésére

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az óvodai nevelési feladatok közvetlen segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, dajkai szakképesítés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 30/606-4990 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 309/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

• Elektronikus úton Liebhaber Gáborné részére a ovoda@zakanyszek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elsősorban szakképzett munkaerőt várunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.zakanyszek.hu – 2017. november 6.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.