Választási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásával kapcsolatban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek alapján az alábbi választási tájékoztatót adom ki:

A köztársasági elnök 2024. június 9-ére (vasárnap) tűzte ki az Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.
A korábbiaktól eltérően a június 9-i szavazáson egy napon, közös eljárásban választják meg az európai parlamenti képviselőket, valamint az önkormányzati képviselőket és polgármestereket (kitűzés esetén a nemzetiségi önkormányzati képviselőket és polgármestereket is). Az öt évvel ezelőtt megválasztott, jelenleg is hivatalban lévő önkormányzati képviselők és településvezetők megbízatása nem szűnik meg a választással egyidőben, az 2024. október 1-jéig tart.

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben.

Választási értesítő: Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.
Ajánlás: Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes Zákányszéki Helyi Választási bizottságnál.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott (legalább 24 db érvényes ajánlás kell), és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott (legalább 70 db érvényes ajánlás kell) és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett.

A választás napjának megfelelően a jogszabály értelmében az aktuális, választással
kapcsolatos legfontosabb határidők az alábbiak szerint alakulnak:

– 2024. április 4-től lehet benyújtani a választásokkal kapcsolatos alábbi kérelmeket:
 átjelentkezési kérelem (önkormányzati választások tekintetében csak és kizárólag tartózkodási helyre lehetséges),
 mozgóurna iránti kérelem,
 az EP-választás tekintetében külképviseleti szavazás iránti kérelem.
– 2024. április 20-án kezdődik az EP-, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kampánya. A jelölő szervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.
– a kampányidőszak 2024. április 20-től június 9. 19:00 óráig tart.
– a jelöltek bejelentése április 20-tól május 6. 16.00 óráig lehetséges.
– ajánlóívek kiadása április 20-tól május 6. 16:00 óráig lehetséges.
– a jelöltek sorrendjének sorolása 2024. május 6-án, 16:00 óra után történik.
– 2024. május 15-én 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nem rendelkeznek lakcímmel, és sikeres regisztrációjukat követően levélben szavazhatnak.
– 2024. május 31-én 16 óráig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe a magukat a 13 magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozónak valló választópolgárok, hogy szavazhassanak a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

A választással kapcsolatos valamennyi kérelem benyújtható a https://www.valasztas.hu/ugyintezes internetes aloldalon, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármelyik helyi választási irodában.

Aki a helyi önkormányzati választásokon jelöltként indulni kíván, igényét/bejelentését a Helyi Választási Irodánál teheti meg hivatali munkaidőben a szükséges nyomtatványok kitöltésével.

A jelöltek részére külön Választási Tájékoztató Füzet jelent meg a Nemzeti Választási Iroda oldalán, mely minden szükséges tudnivalót tartalmaz!

Szavazás: A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Zákányszéken 2 szavazókörben lehet szavazni:
1. számú szavazókör az Művelődési Ház (Dózsa György u. 45.),
2. számú szavazókör Sportcsarnok (József Attila u. 38.).

Zákányszéki Helyi Választási Iroda
Címe: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Tel.: 62-590-490
e-mail: info@zakanyszek.hu
HVI vezetője: Gárgyán István jegyző

A választásokkal kapcsolatos részletes információk mind a jelöltek, mind a választópolgárok számára a Nemzeti Választási Iroda választási oldalán: www.valasztas.hu elérhetőek.

Amennyiben bármilyen további kérés, kérdés felmerül, a Helyi Választási Irodánál tájékoztatás kérhető akár e-mailben, telefonon, vagy személyesen a Hivatal ügyfélfogadási idejében!

Gárgyán István
HVI Vezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.