Álláslehetőség az óvodában

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

csecsemő és kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű: 2018. december 3- tól, 2019. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő,

• szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, igazolások.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Gyermekszerető, módszertani tudással rendelkező,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Igazolás végzettségről, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 30/606-4990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 280/2018 , valamint a munkakör megnevezését: csecsemő és kisgyermeknevelő.

vagy

• Elektronikus úton Malatinszki Éva részére a ovodatitkar@zakanyszek.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Malatinszki Éva, Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai gyakorlat megléte, esetlegesen – előző munkáltató által végzett teljesítményértékelés figyelembe vétele.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 1.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.