Lakossági tüdőszűrés Zákányszéken

tudoszuresTájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016. november 14-17. között (11.16-án áramszünet miatt elmarad) tüdőszűrés lesz Zákányszéken.

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján:

 • 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
 • 40 éves kor alatt:
   • a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1.700 Ft
   • Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
 • A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1.700 Ft.
 • Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
   • szakközépiskola
   • szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
   • felsőoktatási intézmény

A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.

A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 1.700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:

A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

Tüdőszűrés eredmények kiadása:

A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk Dr. Sebestyén Balázs háziorvos részére.

A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben (Mórahalom).

A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet (Mórahalom) végzi el.

Szűrési Időpontok:

2016.11.14. Hétfő 09:30-14:30

2016.11.15. Kedd 09:30-14:30

2016.11.16. Szerda Áramszünet miatt elmarad!

2016.11.17. Csütörtök 09:30-14:30

Szűrés helyszíne: Sportcsarnok mellett

További információk:

 • a szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni a tüdőszűrésre
 • várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.