MEGKEZDŐDIK A SZELEKTÍV ÉS A ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK KIOSZTÁSA

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. minden zákányszéki lakos részére,
aki rendelkezik érvényes hulladékszállítási szerződéssel, pályázati forrásból
díjmentes használatra biztosít szerződésenként

  • 1 db 120 literes, szelektív hulladékgyűjtő edényt, és

  • 1 db 120 literes zöldhulladékgyűjtő edényt.

Az edények kiosztásával kivezetésre kerül a korábbi sárga zsákos és zöld zsákos gyűjtés is. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a lakosságnál kint lévő gyűjtőzsákok, ha kihelyezésre kerülnek, akkor még elszállításra kerülnek, de már nem ad a gyűjtést végző cserezsákot.

A hulladékszállítási tevékenységet segítve Zákányszék Község Önkormányzata koordinálja és bonyolítja le a feladatot.

A hulladékgyűjtő edényeket az adott ingatlan tekintetében az a személy veheti át, aki az érvényes szerződéssel rendelkezik (akinek a nevére a számla szól).

Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy azt meghatalmazással megtehetik. Az erre szolgáló nyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben, a kiosztási napokon a helyszínen vagy letölthető az alábbi elérhetőségről: https://www.dtkh.hu/dl/607

Az átvételhez szükséges:

  • érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya.

Az átvétel menete:

  • Adatok egyeztetése
  • Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása,
  • Gyűjtőedények átvétele.

Az edényzet mérete 92 x 48 x 53 cm, ennek megfelelően szíveskedjenek szállító eszközről is gondoskodni.

A koruk vagy egészségi állapotuk miatt akadályozott lakosaink, akik az átvételt és a szállítást nem tudják megoldani (nincs rokon, vagy esetleg szomszéd, aki átvenné és eljuttatná hozzá az edényt), kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot Zákányszék Község Önkormányzatával a (62) 590-490-es telefonszámon a sikeres átadás-átvétel lebonyolítása érdekében.

A gyűjtőedények kiosztásának helye:

6787 Zákányszék, Sportcsarnok mögötti terület

Az átvétel időpontjai:

2024. június 04. (kedd) 9.00 – 15.30 óra között

2024. június 06. (csütörtök) 9.00-17.00 óra között

2024. június 11. (kedd) 9.00 – 15.30 óra között

2024. június 13. (csütörtök) .9.00-17.00 óra között

Az át nem vett szelektív hulladékgyűjtő edények az Önkormányzat tárolásában maradnak, és a későbbiekben is biztosítjuk az átvételi lehetőséget mindenkinek.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Zákányszék Község Önkormányzata

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.