Tájékoztató a 2024. június 9-ei választásokról

Magyarország köztársasági elnöke 2024. június 9. napjára tűzte ki az Európai Parlamenti képviselői, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választását. A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert öt évre választják meg a választópolgárok. Zákányszéken 2 fő polgármesterjelölt, valamint 12 fő képviselőjelölt kerül a szavazólapra. A lakosságszám alapján a Képviselő-testületbe megválasztható képviselők száma 6 fő lehet. A szavazóhelyiségek (az értesítőben megjelölt helyen) a Művelődési Házban és a Sportcsarnokban lesznek, a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választással kapcsolatban néhány általános és helyi tudnivalóra hívom fel a választók és a jelöltek figyelmét.

A 2024. június 9-i választásoktól kezdődően közös eljárásban választják meg az Európai Parlamenti képviselőket, valamint az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket.
Az öt évvel ezelőtt megválasztott, jelenleg is hivatalban lévő önkormányzati képviselők és településvezetők megbízatása nem szűnik meg a választással egyidőben, az 2024. október 1-jéig tart.

Az Európai Parlamenti képviselőkön kívül megválasztásra kerülnek Zákányszék Község Önkormányzatának képviselői és polgármestere, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei közgyűlés tagjai.

Az európai parlamenti képviselők választásán listát csak pártok állíthatnak, a választópolgár egy listára szavazhat.

A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Zákányszéken a képviselők száma 6 fő lehet. Az ún. egyéni listás (képviselői) szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható, tehát Zákányszéken 6 jelöltre. Fontos, amennyiben a választó hatnál több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

A Csongrád-Csanád vármegyei közgyűlés tagjainak választásán a megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ.

Az egyéni listás (képviselő) jelöltet és a polgármester jelöltet 2024. május 6-án 16.00 óráig kellett bejelenteni. A HVB ugyanezen a napon 16 óra után kisorsolta a polgármester- és a képviselőjelöltek a szavazólapon feltüntetett sorrendjét.

A szavazólapon az alábbi sorrendben szerepelnek a polgármesterjelöltek:

1. Liszkai Adél

2. Matuszka Antal István.

A szavazólapon az alábbi sorrendben szerepelnek a zákányszéki képviselőjelöltek:

1. Kővári Róbert Attila 2. Bókáné Papp Gyöngyi 3. Zombori István 4. Csóti József László 5. Puskás Gabriella 6. Dani Kálmán Szabolcs 7. Tanács Adrienn 8. Rácz-Bózsó Alexandra 9. Dr. Motika Dezső Zsolt 10. Papp László 11. Flekenstein Attila 12. Kispál Dezső Róbert

A választáson helyben az alábbi választási bizottságok működnek:

– két szavazókörben 1-1 Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB). Az SZSZB-k tagjai az országgyűlési képviselő-választások előtt már megválasztásra kerültek.

Helyi Választási Bizottság (HVB), melynek három tagját és két póttagját a Képviselő-testület a 2023. november 30-i ülésén választotta meg. Tagok: Dobó László, Veszelka Krisztina és Tanács Imre. Póttagok: Kaziné Olácsi Edit és Tandariné Kiri Éva Piroska.

A HVB-be – a választott tagokon felül – az EP listát állító jelölő szervezet, valamint az egyéni listás (képviselő) jelöltet, illetve polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet, vagy az ilyen jelöltként induló független jelölt további egy-egy tagot (delegált tagot) bízhat meg. A HVB megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelölt lehet, viszont a választott tagokkal ellentétben nem kell a településen lakcímmel rendelkeznie!

Az SZSZB-be – a választott tagokon felül további tagokat – az EP listát állító jelölő szervezet, a vármegyei listát állító jelölő szervezet, valamint az egyéni listás jelöltet, illetve polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet, vagy ilyen jelöltként induló független jelölt bízhat meg. A bizottságokba szavazókörönként legfeljebb két-két tag delegálható, de lehetséges egy fő megbízása is. Delegált tag az lehet, aki: az EP választás alapján történő delegálás esetén az EP választáson jelölt lehet, míg az önkormányzati választás esetében az, aki jelöltként indulhat az önkormányzati választáson A választott tagokkal ellentétben ebben az esetben sem kell a megbízott tagnak a településen lakcímmel rendelkeznie!

Megbízott (delegált) tagot legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni, a HVB-be a Helyi Választási Bizottság elnökénél, az SZSZB-be a Helyi Választási Iroda vezetőjénél. Az Nemzeti Választási Iroda (NVI) a bejelentés megkönnyítése érdekében a megbízott tag bejelentésére szolgáló, nem kötelezően használandó formanyomtatványt készített, amely elérhető a valasztas.hu oldalon.

A választási kampányidőszak április 20-án 0 órától június 9-én 19 óráig tart. Kampányidőszakban a jelölő szervezeteknek és a jelölteknek nem kell engedélyt kérni, illetve bejelenteni, ha választási plakátot szeretnének készíteni. A plakáton a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét fel kell tüntetni.

Plakátot elhelyezni

– magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

– állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Néhány gyakorlati tudnivaló:

Az NVI értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről.

Az átjelentkezéssel kapcsolatos eljárást alapvetően befolyásolja, hogy a választópolgár bejelentett tartózkodási helyére, vagy egy más magyarországi címre kíván átjelentkezni.

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az átjelentkezhet.

Átjelentkezéssel az a választópolgár is szavazhat, aki a szavazás napján a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, illetve tartózkodási hellyel nem is rendelkezik. Ilyen esetben azonban az átjelentkezés csak az EP választásra terjed ki.

A választópolgár május 31-én 16 óráig kérhet átjelentkezést, illetve június 7-én 10 óráig kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelentkezési kérelem elektronikus úton a kérelmező ügyfélkapuján keresztül, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható bármelyik helyi választási irodában.

Mozgóurna igénylés: Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti

– a lakcímére, vagy

– a lakóhelye (tartózkodási helyre átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye) szerinti szavazókör területén található egyéb címre, vagy

– május 31-ig bármely magyarországi címre – ilyenkor a kérelmet egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni), illetve

– aki a szavazás napján a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, illetve tartózkodási hellyel nem is rendelkezik a településen található bármely címre.

A mozgóurna iránti kérelem elektronikus úton a kérelmező ügyfélkapuján keresztül, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható bármelyik helyi választási irodában. Ezenkívül postai úton bármely helyi választási irodának címzett levélben.

Az egyes kérelmek benyújtásával kapcsolatos bővebb tájékoztatók és formanyomtatványok a valasztas.hu weboldalon érhetőek el.

A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.

A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy

– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni. A választópolgár a szavazólapot a szavazóhelyiségből nem viheti ki, az ilyen cselekmény a választási eljárási szabályok megsértésének minősül és választási bizottsági, adott esetben bírósági eljárást von maga után.

A választással kapcsolatos további kérdésekre az érdeklődők a www.valasztas.hu honlapon találhatnak választ, ezenkívül a Zákányszéki Polgármesteri hivatalban működő választási irodától személyesen vagy a 62/590-490-es telefonszámon kérhető tájékoztatás.

 

Gárgyán István jegyző
Helyi Választási Iroda vezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.